Bare ét tilfælde af ASF i den sydøstlige del af Europa vil sprede sygdommen til flere EU-lande indenfor et år.

EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerheds-Autoritet) placerer nu Kroatien, Slovenien og Grækenland i samme risiko-gruppe som Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nord-Makedonien og Serbien (samlet kaldet ROC) når det gælder spredningen af afrikansk svinepest. Organisationen estimerer, at der er meget høj risiko for, at afrikansk svinepest spreder sig til blandt andet Kroatien, Slovenien og Grækenland indenfor et år efter bare ét udbrud af sygdommen i den sydøstlige risikoregion ROC.

Det er Europa-Kommissionen, der har anmodet EFSA om at estimere risikoen for spredning af afrikansk svinepest og identificere potentielle risikofaktorer for spredning af ASF.

Kroatien, Grækenland og Slovenien er blev inkluderet i risiko-regionen på grund af deres geografiske placering.

Ud fra informationer om potentielle risikofaktorer for hvert land og de gældende relevante EU-regler blev sandsynligheden for spredning af ASF i risikolande vurderet. Der er fra 66 til 100 procent risiko for, at Kroatien, Slovenien og Grækenland får ASF inden for et år efter introduktion af ASF i ROC. Risikoen er blevet estimeret ud fra blandt andet strukturen i det enkelte lands svinesektor, tilstedeværelsen af vildsvin og sociale faktorer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Danske svineproducenter kan dog ånde lettet op. EFSA estimerer, at sandsynligheden for, at ASF spredes udenfor denne højrisikogruppe er meget lav til lav. Hvis findes ASF spredes til ROC inden for et år efter introduktion af ASF i ROC fra 0 til 15 procent risiko til spredning af sygdommen til øvrige EU-lande. Det er et skøn baseret på sammenligningen af risikofaktorer i ROC og de allerede berørte lande i Sydøsteuropa. I Bulgarien og Rumænien har der ikke været tegn på ASF-spredning til andre EU-medlemsstater inden for et år.