- Der er rigtig mange gode grønne initiativer i den nye finanslov og kun enkelte forglemmelser. Jeg tror, vi skal mere end 20 år tilbage for at finde en finanslov, der i samme omfang drejer politikken i den grønne retning, så det vil vi gerne kvittere for, siger direktør i Rådet for Grøn Omstilling, Claus Ekman.

Rådet noterer med glæde, at der blandt andet er afsat midler til en stor grøn fremtidsfond, udtagning af landbrugsjord, forøgelse af skov, herunder urørt skov, fortsat afgiftsfritagelse af elbiler og andre gode grønne initiativer. Samtidig indføres der en række grønne afgifter, der i sig selv vil være medvirkende til en mere hensigtsmæssig og grøn incitamentsstruktur og samtidig vil skabe finansiering til de udgiftskrævende initiativer. Både genindførelse af PVC- og ftalatafgifterne og højere afgifter på plastikposer vil være med til at ændre forbruget og sikre provenu til andre grønne initiativer, skriver rådet i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er afgørende, at vi øger tempoet i den grønne omstilling, og derfor er det vigtigt, at vi ikke venter med alle de grønne initiativer til den kommende klimahandlingsplan, der realistisk set godt kan trække ud til efter næste finanslov. Derfor er det positivt, at der på dette års finanslov er kommet pænt kog under de grønne kedler, siger Claus Ekman.

Bindende klimalov

Der er dog steder, hvor finansloven ifølge rådet overser oplagte grønne initiativer. Det handler blandt andet om energieffektivisering og flyafgifter. Samlet set bringer finansloven os henimod et klart mindre miljø- og klimaaftryk, men det vil være nødvendigt både med nye tiltag og styrkelse af dem, der er prioriteret på denne finanslovsaftale.

- Finansloven viser, at der er kommet en ny regering og et nyt parlamentarisk grundlag, der i langt højere grad end den tidligere vil den grønne omstilling. Det er en god start, men vi er jo også alle sammen bevidste om, at der skal en god del mere til, så vi ser frem til vedtagelsen af en bindende klimalov og til en ambitiøs klimahandlingsplan, siger Claus Ekman.