sonsoreret-indhold

Abonnementsartikel

Med et stort fokus på klima og et ønske om at reducere CO2-aftrykket er tiden kommet til at se på, hvordan vi via mineralforsyningen fortsat dækker køernes behov, så vi opnår en optimal produktion, samtidig med at vi forsøger at reducere udledningen af næringsstoffer til miljøet og dermed sænker CO2-aftrykket via fodringen.

I dansk landbrug er der tradition for tilsætning af uorganiske mikromineraler på basis af koens minimumsbehov. I mange år har både Vilofoss og Alltech arbejdet med koncepter om mineralisering af køerne med tilsætning af organiske mikromineraler for at få køerne til at yde optimalt, og vi er derfor gået sammen om et nyt mineralkoncept: TraceFoss.

Både genetisk og managementmæssigt er der sket store fremskridt i danske kvægbesætninger, og det er ikke kommet ud af ingenting, at vi i dag har den højeste gennemsnitsydelse i Europa. Og når der kommer mere mælk ud af koen i dag, skal der naturligvis også flere næringsstoffer og mineraler ind i koen, for at den har noget at producere af.

Præcis tildeling er muligt

Men her er løsningen ikke bare entydigt at øge tildelingen: Når koen ligger på et højt ydelsesniveau, bliver den afgørende faktor, om de mineraler, hun tildeles, er af en sådan kvalitet, at hun også kan optage og udnytte dem, og at de ikke bare flyder gennem fordøjelseskanalen og ender i gødningen, uden at være til gavn for koen, men udelukkende til øget belastning af miljøet.

Ved blot at øge andelen af uorganiske mikromineraler i rationen øges ikke blot en unødig udledning af ikke-udnyttede mineraler på grund af overforsyning, men også risikoen for mineralinteraktioner - hvor mineraler bindes til hinanden i såkaldte antagonistbindinger. Disse bindinger er så faste, at koen fysiologisk kommer i mineralunderskud til trods for en på papiret høj tildeling, da mineralet ganske enkelt ikke er tilgængeligt for koen.

Naturligt forekommende mineraler i grovfoderet og især i grønne afgrøder som græsensilage er i organisk form og dermed let optagelige for koen - der er bare ikke mineraler nok i grovfoderet i dag i forhold til nuværende ydelsesniveauer, og derfor er vi nødt til at supplere dem via en mineralblanding. Men i stedet for bare at tildele rigeligt af de uorganiske mikromineraler så er det med TraceFoss-mineraler nu muligt at forsyne lige netop det, der er behov for, hverken mere eller mindre.

Der er tale om 100 % organisk zink, kobber, mangan og selen, dvs. med samme gode og lette optagelighed som det, der kommer fra grovfoderet. En anden vigtig egenskab ved disse organiske mikromineraler er, at de er pH-stabile og dermed ikke påvirkes af de forskellige pH-udsving, der forekommer igennem fordøjelseskanalen. Dette er en afgørende faktor for, at mikromineralerne når ubeskadigede frem til tyndtarmen, hvor de skal optages.

Mikromineralernes højere optagelighed muliggør en reduktion i tildelingen af mikromineralerne, hvilket er et af hovedprincipperne i TraceFoss-konceptet, nemlig at reducere spildtildelingen og dermed klimabelastningen.

Bedste præstationer og mindste klimabelastning

En anden vigtig ingrediens i TraceFoss-konceptet er Yea-Sacc gær, der som den første og eneste gærtype på markedet har en dokumenteret reducerende effekt på udledning af metangasser og nitrogen fra kvæg.

Yea-Sacc er både fibernedbrydende og stimulerer væksten af mælkesyrebakterier i vommen, hvilket gør denne gærtype helt unik, da den forbedrer vommens effektivitet, som er den afgørende faktor for en høj fodereffektivitet og dermed udnyttelse af det foder, koen æder.

I Vilofoss er vi ikke bange for at gå forrest, og vi vil i samarbejde med Alltech gøre vores til, at danske kvægbesætninger ikke kun ligger på førstepladsen med den højeste ydelse, men også er på førstepladsen med det laveste CO2-aftryk. Og her er TraceFoss-konceptet ét af de første store skridt på vejen.