En ny app skal gøre det lettere at dokumentere, at markerne ser ud, som de skal. Målet er kortere sagsbehandlingstid og færre kontroller.

Der er fuld fart på digitaliseringen af landbruget lige nu. I efteråret er det første skridt taget mod, at en stor del af kontrollen af landmandens marker fremover sker med hjælp fra satellitbilleder i stedet for kontrolbesøg.

I 2020 får cirka 37.000 landmænd adgang til en ny digital hjælper, som skal gøre det lettere for landmanden at dokumentere, at marken ser ud, som den skal for at modtage støtte. Lige nu er et nyt lovforslag ved at bane vejen for appen.

Det skriver Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Jo mere tid, vi kan give landmanden til opgaverne i marken og i stalden, jo bedre. Vi har en masse muligheder med ny teknologi, som giver mening, fordi vi skal mindre ud og tjekke, at landmanden lever op til kravene. Den nye app bliver et godt arbejdsværktøj til en moderne kontrol, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Konkret skal den kommende app, som forventes at være klar i 2020, bruges, når landmænd skal dokumentere, at de overholder kravene for at modtage for eksempel grundbetaling for arealer.

Kan slippe for kontrolbesøg

Hvis Landbrugsstyrelsens satellitkontrol for eksempel viser, at en landmands græsmark med stor sandsynlighed ikke er slået eller afgræsset, kan landmanden tage billeder med den kommende app, som viser, at marken alligevel overholder reglerne og sende direkte ind til Landbrugsstyrelsen. Så kan landmanden undgå at blive trukket i landbrugsstøtte. Landbrugsstyrelsen kan se både, hvornår og hvor billedet er taget. Dermed undgår landmanden et kontrolbesøg sidst på året, og dermed medvirke til en hurtigere sagsbehandling og tidligere udbetaling af landbrugsstøtten.

- Med appen giver vi landmanden mere tid og en endnu større fleksibilitet til at tilrette arbejdet på den bedst mulige måde. Vi har i forvejen skåret hundredvis af fysiske kontroller væk ved at bruge satellitbilleder fremfor fysisk kontrol ? nu er vi klar med en naturlig tilføjelse til det arbejde, siger Mogens Jensen.

Udover at kunne indsende høringssvar og dokumentation gennem appen, kan landmanden også se øvrige breve vedrørende landbrugsstøtte. Landbrugsstyrelsen har udelukkende adgang til de data, som landmanden selv sender ind via appen. Til at starte med, er det kun landmænd, som modtager grundbetalingen, der skal bruge appen, men på sigt forventes det, at appen vil blive udvidet, så flere landmænd kan få glæde af den.

I 2019 gik Landbrugsstyrelsen over til at anvende satellitbaseret kontrol, hvilke betyder, at landmanden i løbet af efteråret kan se kort over sine marker, som enten er grønne, gule eller røde alt efter, om aktivitetskravet er opfyldt. Den kommende app er en del af det arbejde. Der vil stadig være fysiske kontroller, men de bliver færre og kortere med den satellitbaserede kontrol. I alt forventes det, at der vil være cirka 1.200 færre kontroller, når den satellitbaserede kontrol og appen er helt på plads.