Abonnementsartikel

Efter udtagning af lavbundsjorde skal resten af den gode, danske muld forblive i klimaeffektiv og bæredygtig fødevareproduktion, mener L&F.

Et af de størst mulige skridt mod realiseringen af Landbrug & Fødevarers vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050 er at udtage op mod 100.000 hektar landbrugsjord, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse. Det foreslog Landbrug & Fødevarer sammen med Danmarks Naturfredningsforening i februar. Der er tale om frivillige aftaler med fuld erstatning eller erstatningsjord, og organisationerne efterspurgte én milliard kroner på finansloven. Nu ruller den politiske debat i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

Hvor det giver mening

L&F's adm. direktør Anne Lawaetz Arhnung går i rette med dagens kritik fra Bæredygtigt Landbrug og understreger en afgørende pointe med jordudtagning og multifunktionel jordfordeling:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal kun udtage landbrugsjord, hvor det giver mening. Det gør det med flere lavbundsjorde, hvor klimaeffekten er høj, og hvor dyrkningspotentialet er beskedent. Resten af den gode, danske landbrugsjord skal forblive i produktion, for her producerer vi nogle af verdens bedste fødevarer - og vi gør det klimaeffektivt.

Hun mener, det er helt afgørende at skelne mellem L&F og DN-forslaget om at ekstensivere eller udtage op mod 100.000 ha. landbrugsarealer og det radikale forslag om at tage en tredjedel af dansk landbrugsjord ud af drift. Det er to helt forskellige forslag.

- I Landbrug & Fødevarer har vi været meget, meget tydelige i vores kritik af de Radikales forslag om at tage en tredjedel af landbrugsjorden. Det ved BL også godt.

Forslaget om udtagning af blandt andet lavbundsjorde med højt kulstofindhold er derimod værd at kæmpe for.

- Desværre var der ikke afsat de ønskede midler til udtagning af lavbundsjorde i regeringens forslag til finanslov. Vi er derfor glade for, at de Radikale i dag meldte klart ud, at partiet i forhandlingerne prioriterer midler til at begynde udtagning af lavbundsjorde. Men det er vigtigt at understrege, at roserne ikke rækker til deres forslag om at tage helt op til en tredjedel af den danske landbrugsjord ud af drift. Det vil blot begrænse produktionen i Danmark, øge klimabelastningen andre steder på kloden og ramme den danske vækst og vores arbejdspladser, fastslår Anne Lawaetz Arhnung.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anne Lawaetz Arhnung noterer sig, at den radikale plan om at udtage en tredjedel af landbrugsjorden er en langsigtet og urealistisk vision for partiet, skriver L&F i pressemeddelelsen.

- Det bekymrer mig derfor mindre lige nu. Det bekymrer mig meget mere på kort sigt, hvis vi ikke får gang i jordudtagning nu. Vi kan ikke vente et helt år, når regeringen kun giver Danmark ti år til at reducere udledningerne med 70 procent. Én ting er nemlig intentioner. En anden ting er konkrete midler. Forslaget om udtagning af lavbundsjorde er effektivt, og vi kan sætte det i gang med det samme, siger adm. direktør i Landbrug & Fødevarer Anne Lawaetz Arhnung.

Hun forklarer, at jordudtagning og multifunktionelle jordfordelingsprojekter kan være med til at finde løsninger, der på samme tid bidrager til at nå mål for vandmiljø, natur, klima og en forbedring af landbrugets økonomi. Flere landmænd vil også kunne samle den gode landbrugsjord og mindske behovet for transport mellem markerne.