Abonnementsartikel

Landbrugsstyrelsen har opdateret sit satellitbaserede overvågningssystem med det såkaldte trafiklyssystem, der tildeler rød, gul og grøn farve til markerne.

Det såkaldte trafiklyssystemet er blevet opdateret på grundlag af nye satellitbilleder, og det har ført til, at yderligere 7.000 marker er blevet grønne siden første visning.

Princippet i overvågningssystemet er, at marker bliver grønne, når Landbrugsstyrelsen vurderer, at aktivitetskravet under grundbetalingsordningen er opfyldt. For arealer med etårige afgrøder opfyldes aktivitetskravet ved, at arealerne dyrkes med en etårig afgrøde, og for arealer med græs ved, at de enten slås eller afgræsses.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I Internet markkort (IMK) kan man se overvågningens aktuelle bedømmelse ved at vælge fanen "Korttemaer" og sætte flueben i boksen "Monitorering".

- Vi forventer at opdatere trafiklysfarverne cirka en gang om ugen, oplyser Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse. En gul mark betyder ifølge styrelsen ikke nødvendigvis, at der er et problem med marken. Man skal blot sikre sig, at aktivitetskravet er opfyldt eller vil blive opfyldt senest den 25. september.

Ud over, at aktivitetskravet måske endnu ikke er opfyldt, eller at marken ikke bliver kontrolleret ved hjælp af satellitbilleder, kan en gul mark også skyldes, at systemet for eksempel ikke har kunnet genkende den afgrøde, som er anmeldt i Tast-selv. En sådan mark vil i 2019 forblive gul.

Det kan også skyldes, at styrelsen ud fra satellitbilledanalyserne ikke har kunnet afgøre, om aktivitetskravet er overholdt.

- Selv om brugen af satellitbilleder i kontrollen er blevet grundigt afprøvet, og selv om metoden løbende bliver forbedret på grundlag af feltdataindsamlinger, kan der stadig være forhold, som gør, at vi hverken kan bekræfte eller afkræfte, om aktivitetskravet er overholdt, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kun marker, som med stor sandsynlighed ikke opfylder aktivitetskravet den 25. september, bliver den 15. oktober gjort røde i trafiklyssystemet. Herefter foretager vi en besigtigelse af disse marker for at være helt sikre på, at afgørelsen bliver korrekt. Hvis en mark fortsat er gul efter den 15. oktober på grund af en af ovennævnte årsager, udbetales der fuld støtte for den, oplyster Landbrugsstyrelsen.