Abonnementsartikel

Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen, sætter i et indlæg fokus på, hvad der er vigtigt for de nyvalgte folketingsmedlemmer at huske på i forhold til landbruget.

Valget er overstået. Tillykke til alle valgte. Bogstavlegen kan nu begynde. Hvilke forskellige kombinationer kan give 90?

For Bæredygtigt Landbrug er kursen sikker:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi vil fortsat kæmpe landbrugets sag - med faglige og juridisk korrekte argumenter. Det er ikke os, der skal tælle til 90. Vi skal derimod sikre, at de valgte folketingsmedlemmer og ministre har mulighed for at blive klædt ordentligt på til den opgave, de har påtaget sig i folkestyrets tjeneste.

Her er informationen om Landbrugspakken stadig central. Det er stadig vigtigt at påpege pakkens resultater:

1. At afgrøderne trives og nu igen kan sælges world wide ? fordi de igen indeholder protein i et større omfang.

2. At næringsstofudledningen til miljøet ikke er steget som følge af Landbrugspakken.

3. At det kvælstofoverskud, der nu igen er i jorden, er centralt for humusopbygningen i jorden og dermed for jordens fortsatte frugtbarhed og et stort CO2-optag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

4. At et kvælstofoverskud ikke betyder øget udvaskning ? hvilket alle rapporter fra Aarhus Universitet, bl.a. Novana-rapporten, har påpeget.

5. At landbruget lever op til sit ansvar om kvælstofreducerende tiltag med bl.a. efterafgrøder og minivådområder.

Disse oplysninger er vigtige for alle nye som gamle folketingsmedlemmer, der ønsker en effektiv, bæredygtig landbrugsdrift og at fastholde landbrugets eksportindtjening, der sidste år var på 166 milliarder kr.

Et effektivt, bæredygtigt landbrug behøver gødning - og den gødning, der bruges på marken, betyder ikke øget udvaskning.

Så enkelt er det. Husk det, alle I nyvalgte folketingspolitikere og kommende regeringsmedlemmer.