Abonnementsartikel

Forsøg med pesticidfridyrkning, hvedesorter og rodudvikling var på dagsordenen sammen med de teknologiske muligheder, da tre folketingskandidater var med Landboforeningen Gefion ude i marken.

Der var repræsentanter fra begge side af folketingssalen, da Landboforeningen Gefion den 24. maj havde inviteret Morten Dahlin (V), Kaare Dybvad Beck (S) og Anne Valentina Berthelsen (SF) ud for at se landsforsøg hos rådgivningsselskabet VKST, der har landets største forsøgsafdeling.

Formålet med besøget var at give kandidaterne et indblik i, hvordan landbruget arbejder målrettet med at imødekomme krav fra forbrugere og politikere i forhold til for eksempel brug af plantebeskyttelse og kvælstof.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse og forskellige sorter

I forsøgsmarken blev der blandt andet set på effekten af plantebeskyttelsesmidler, da et EU-forsøg der afvikles i samarbejde med Aarhus Universitet blev vist frem. Forsøget viser konsekvenserne af en pesticidfri dyrkning, og på nuværende tidspunkt er der en forventning om et udbytte tab på 30 procent alene på grund af ukrudt - bliver hveden angrebet af svampesygdomme vil udbyttet blive endnu lavere.

- Forædling bliver helt central i kampen mod mange af de udfordringer, vi står overfor - fra resistens, evnen til at optage kvælstof og planternes modstandsdygtighed i forhold til for eksempel tørke. Men som det er i dag tager forædling lang tid og vi ser gerne, at der bliver mulighed for i endnu højere grad at satse på planteforædling, siger Torben Hansen, der er formand for Landboforeningen Gefion.

Efter en rundtur i forsøgsmarken fik kandidaterne et indblik i, hvordan teknologien allerede er et redskab, der tages i brug for at målrette tildeling af gødning og plantebeskyttelse.

- Der er mange landmænd, der allerede har taget hul på fremtiden og præcisionslandbruget, hvor droner, fotogenkendelse på sprøjte og radrenser er en del af hverdagen. Men den teknologiske udvikling er først lige startet, siger Torben Hansen.

Derfor var ét af Gefions budskaber til kandidaterne også, at forskningen fortsat skal prioriteres højt på det politiske plan - ligesom den gør det i landbruget og de tilhørende virksomheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kandidaterne spurgte interesseret ind til den aftale, der er lavet mellem DN og Landbrug & Fødevarer, og der var ros til initiativet fra politikerne. Mødet i marken sluttede af med en diskussion om biodiversitet, og om at man ikke både kan have intensiv landbrugsproduktion og biodiversitet på de samme marker, men at tingene skal adskilles og prioriteres hver for sig.