Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets:

Majs/Soja: Med det meste af Europa lukket i forbindelse med fejringen af 1. maj, Arbejdernes Internationale Kampdag, var der i går lagt op til en stille dag på det europæiske afgrødemarked, hvor Matif var lukket. Derimod var der lidt medvind til kornafgrøderne i Chicago, hvor sojakomplekset fortsætter sin prismæssige deroute, trods begrænsede nyheder, og det er netop problemet. Store set hele Midtvesten og Deltaregionerne er nedlagt med store mængder nedbør, som prognoserne siger kan fortsætte yderligere 10-14 dage, før landmændene kan genoptage markarbejdet. Dette understøtter forventningerne om færre majsarealer og øgede sojaarealer, antagelser som markedet allerede handler på. Det er den primære årsag til, at vi oplever stigende majspriser, som også smitter af på hvedepriserne, mens sojabønnerne omvendt er kommet under pres på bekymringer om en højere produktion. Sojabønnerne handler på de mest oversolgte niveauer i et år, og det finansielle marked presses især lavere af de spekulative fonde, der fastholder deres negative syn og tangerer rekordstore solgte positioner. Derimod meldes der om et stabilt spotmarked i fysikken, og så er spørgsmålet, hvor længe denne divergerende udvikling holder. Vi mangler dog det fundamentale spark, der skal til før fondene begynder til at dække deres shortpositioner. Med den divergerende prisudvikling mellem sojabønner og majs, er prisspændet mellem de to snævret ind, og begynder at favorisere såning af majs over sojabønner, men det løb er efterhånden ved at være kørt, og som nævnt har landmændene end ikke mulighed for at komme i marken og få majsen i jorden. Sojaskråen har fulgt sojabønnerne lavere om end med knap så kraftige prisfald. Samtidig er det især skrånoteringerne på den ny sojabønnehøst, der er faldet tilbage, og det har stort set fået terminskurven til at flade helt ud, så der nu ikke er et nævneværdig tillæg på de længere terminer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Raps: Den canadiske regering kom i går landets landmænd til undsætning med en hjælpepakke til landets canola-producenter, der er en vårrapsvariant. Hjælpepakken kommer efter Kina har indført forbud mod importen af oliefrøene, sandsynligvis som en gengældendelse for, at Canada har tilbageholdt en kinesisk statsborger for brud på amerikanske sanktioner. Den canadiske canola har været i nedtrend i næsten et år og ramte i går det laveste prisniveau siden ultimo 2014. Palmeolien fortsætter her til morgen nedturen på bekymringer om stigende lagre, og nærmer sig den psykologiske grænse på 2.000 MYR/ton i Malaysia. Det negative vegetabilske oliekompleks kan smitte af på rapsfrøene fra åbningen i dag. Men rapsfrøene er fanget mellem den negative stemning blandt de øvrige vegetabilske olier på den ene side og faldende europæisk produktion på den anden.