Abonnementsartikel

Ifølge Jyske Markets har en snestorm sat en stopper for såning af majs og hvede i USA. Samtidig er råolien lukket på højeste niveau i fem måneder, hvilket skal ses i lyset af de amerikanske ugentlige lagertal.

En snestorm har ramt USA og forsinker såningen af arealer med majs og hvede, skriver Jyske Markets i dagens afgrødekommentar. Forsinkelsen i såningen er med til at drive priserne højere, hvor især majsen har været hårdt ramt i negativ retning siden seneste USDA rapport. Det er endnu usikkert hvor meget snestormen kommer til at påvirke arbejdet, men det forventes, at der ikke vil blive arbejdet meget i markerne de næste par uger.

I dagens afgrødekommentar lægges der også vægt på råolien, som lukker i højeste niveau i fem måneder, og som efterhånden er steget med godt 40 procent siden bunden tilbage i slutningen af december 2018. Gårsdagens prisudvikling var igen i positiv retning, og dagen endte med en stigning på cirka 1,5 procent. Stigningen skal ses i lyset af, at der i går kom ugentlige lagertal for de amerikanske olielagre. Det Amerikanske energiagentur kunne i går offentliggøre det største ugentlige fald i olielagrene siden 2017, og det var med til at drive priserne højere. Dette på trods af, at udbuddet steg for tredje uge i træk. Jyske Markets minder dog om, at de amerikanske Dispensationer på sanktionerne mod indkøb af iransk olie udløber i starten af maj. Om end der stadigvæk er en lille måned tilbage, så er det klart, at markedet så småt begynder, at inddiskontere dets forventning til hvorvidt disse dispensationer vil blive forlænget eller ej.