Abonnementsartikel

De seneste dages salgspres, fik i går en ende på udsigten til en amerikansk helligdag i dag, som følge af 4th of July, og det førte til positionering i afgrøderne, der er omgærdet af mystik

Normalt er fokus i majsmarkedet omkring denne amerikanske helligdag på bestøvning af planterne, men grundet den sene såning denne sæson, ventes dette for hovedparten først at indtræffe i slutningen af måneden. Indtil da vil favorabelt vejr de kommende par uger hjælpe med at genoprette de amerikanske sommerafgrøder med gennemsnitlige temperaturer og let spredte byger, skriver Jyske Markets.

Debatten raser fortsat over de amerikanske majsafgrøders arealstørrelser og udbyttepotentiale. Desværre vil dommeren, USDA, ikke opdatere markedet på situationen før til august, og det møder kritik. Samtidig skaber det tvivl om, hvilke estimater der danner grund for denne måneds WASDE-rapport der offentliggøres onsdag næste uge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bliver de amerikanske majsestimater et kopi af sidste uges kvartalsrapport, ventes det at blive en prisnegativ rapport for majs. De amerikanske producenter har meget svært ved at følge USDAs estimater, og forbliver skeptiske. På den baggrund er de tilbageholdende med at sælge yderligere ud af deres forventede avl. De ser gode muligheder for en yderligere optur til kornafgrøderne, når USDA indser, at de har taget grueligt fejl. Det gav en ny svingtur til majsen der steg 3,5 procent, og trak hveden med højere, og ligeledes gav afsmittende effekter til de europæiske hvedepriser.

Kina

At Kina skulle overveje at købe amerikanske landbrugsvarer bidrog også til den positive stemning. Rygter vil vide, at Kina agter at udvise lidt goodwill forud for en ny runde handelsforhandlinger, og genoptage import af amerikanske varer, der kan omfatte både majs, svinekød og sojabønner. Selvom det indledningsvist formentligt bliver af mindre karakter, så er det mest af alt udsigterne til potentialet der vækker begejstring.

Stigningen i sojabønnerne har mest af alt været en afledt effekt fra de omkringliggende markeder, mens forudsætningerne i sojamarkedet fundamentalt set ikke har ændret sig. Godt nok var de amerikanske sojaarealer prisunderstøttende, men da kun de færreste tror på USDAs seneste estimater, vil færre majsarealer, alt andet lige, føre til højere sojaarealer. Det amerikanske marked kæmper stadig med vigende efterspørgsel. Samtidig er også de brasilianske præmier kommet under pres. De kinesiske lagre er fyldt godt op, da landet ikke oplever samme forbrug som tidligere, og det begrænser importbehovet.

De sydamerikanske eksportører er derfor blevet mere aggressive i deres prisstillelse og det presser hele markedet lavere. En høj eksport af europæisk svinekød til Kina, bør opretholde et højt europæisk sojaforbrug. Men forbruget vil ikke kunne opveje den faldende kinesiske efterspørgsel, der som høje priser på svinekød får kinesiske forbrugerne til at kigge efter billigere alternativer. Der udover er amerikansk og canadisk svinekød ikke accepterede oprindelser, som følge af den diplomatiske krig, og derfor sætter de kinesiske importører primært deres lid til europæiske varer, der nyder godt af høje noteringer, mens de nordamerikanske er under pres.