Abonnementsartikel

I dagens afgrødekommentar sætter Jyske Markets fokus på usigt til højere fransk hvedeeksport og amerikansk hvedeeksport, der igen viser skuffende takter.

- Kornmarkedet oplevede i går nye stigninger og den relativt kraftige korrektion der har hersket siden primo februar er foreløbig overstået. Denne uges stigninger har betydet, at vi har bevæget os lidt væk fra de stærkt oversolgte niveauer. Et oversvømmet bygmarked har fået en del af skylden for prisfaldet, men skæver man til det fysiske marked, er byggen i vid grad allerede substitueret med billigt importeret majs. Et andet argument for prisfaldene er den milde vinter, der giveret godt udgangspunkt for vækstsæsonen, men det bør primært have indvirkning på nyhøst terminer, der i forvejen handler under prisniveauet for gammelhøst, og ikke har indvirkning på slutlagrene for indeværende sæson. Et prisspænd på 20 euro mellem gammel og ny høst har virket voldsomt, og i det lys var gammel høst det svagest led. Vi finder det fortsat retfærdigt at gammel høst trods alt handler med en præmie til ny høst. Samtidig er ny høst kommet ned i et prisniveau der ser attraktivt ud kontra den usikkerhed der forsat hersker frem mod høst. Hvedelagrene er under pres blandt en række store eksportører, der har tæret på lagrene i den forgangne sæson for at følge med efterspørgslen. Vi finder det derfor også retfærdigt at hveden skal tillægges en risikopræmie, indtil der er mere sikkerhed for udbytterne og produktionen for kommende høst.

- Selv i bagklogskabens klare lys, har det været svært at finde argumenter for de kraftige fald. Den svage europæiske konkurrenceevne kan være en anden forklaring, men som sidste uges Wasde-rapport vidnede om, så har Usda en formodning om at eksporten ud af EU kan indhente det forsømte for sæsonen, og opjusterede tilmed forventninger til eksporten med 1 mio. tons. Den gode efterspørgsel blev, som beskrevet i gårdagens kommentar bekræftet, da Agrimer opjusterede forventningerne til den franske eksport med 650.000 tons, hvilket ikke mindst understøttede priserne. De mere lyse udsigter for ekesporten bør samtidig reducere risikoen for, at de europæiske slutlagre opjusteres. Dette er i højere grad et tema for den amerikanske hvede, hvor dyre fragtpræmier udfordrer eksporten oversøisk. Den seneste uges amerikanske eksportsalg skuffede i går med 263.000 tons, pænt under forventningerne på 400-600.000 tons, og under de 621.000 tons ugen før. Skuffelsen skal sandsynligvis ses i lyset af, at de seneste køb fra Algeriet og Tunesien på hhv. 450.000 og 92.000 tons, hvor europæiske oprindelser står stærkt. Amerikanerne kæmper der udover med vinteren, som endnu ikke mistet sit greb om det nordlige og centrale Usa, og øger risikoen for at vinterhveden stresses. Heldigvis indikerer prognoserne mildere vejr skulle være på vej efter weekenden, og situationen er derfor endnu ikke kritisk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I den store verden var forholdet mellem Usa og Kina i går endnu en gang med til at tynge stemningen. Tidligere har rapporteringerne lydt på at Trump og hans kinesiske pendant Jinping skulle mødes i slutningen af marts for at underskrive en handelserklæring, men seneste nyt i det cirkus er angiveligt, at det møde nu tidligst vil finde sted i april. En indikation på at der fortsat er store udfordringer som skal løses, og at det ikke er sikkert at forhandlingerne ender med en handelsaftale? At tyde ud for retorikken de to imellem har denne dog drejet i mere konstruktiv retning i forhold til tidligere, og det opretholder foreløbig optimismen.