Ved at måle planternes fosforindhold kan man bremse overgrødning og gavne miljøet,viser ph-d.-projekt ifølge videnskab.dk

En ny håndholdt måler kan måle planternes fosfor status gennem bladene. Det skal i sidste ende forhindre overgødning og gavnemiljøet, skriver videnskab.dk på baggrund af et ph.d.-projekt.

Forskingen i projektet viser, at ved at følge afgrødernes fosforstatus løbende henover vækstsæsonen, forventes det, at man kan reducere fosforbruget med 20-40 procent alene ved at ændre praksis fra at gøde for en sikkerheds skyld til kun at gøde ved et reelt fosforbehov.

Efter at have testet metoden i laboratoriet under kontrollerede forhold i to år blev metoden for første gang anvendt på udvalgte danske marker i foråret 2017.Målingerne fungerer som stikprøver tværs over afgrøden for at få et overblik over planternes sundhedsstatus.Udover måleren følger der en app med, der gør det muligt at evaluere resultaterne direkte i marken samt at kortlægge hver enkelt måling for at få et overblik over særligt udsatte områder, lyder det fra ph.d.-studerende Andreas Carstensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet i artiklen på videnskab.dk