Abonnementsartikel

For at imødekomme en stigende efterspørgsel, har Gl. Buurholt købt et mobilt renseanlæg til kornrensning af en jysk kollega.

Gl. Buurholt ApS har udvidet sin kapacitet indenfor kornrensning for at kunne imødekomme en stigende efterspørgsel. Det skriver Gl. Buurholt i en pressemeddelelse.

Kapacitetsudvidelsen er sket ved, at Gl. Buurholt har købt et mobilt renseanlæg fra en jysk kollega. Det betyder, at Gl. Buurholt nu råder over i alt 13 mobile anlæg til korn og raps til at betjene sine kunder over hele landet.

Blandt de 13 mobile anlæg er et raps-renseanlæg og et havreafskalningsanlæg.