Går du med overvejelser om at lade næste generation tage over? Så er det måske lige nu, du skal gøre noget ved det. Det vurderer LMOs chefrådgiver i Skat, Sonja Sørensen, som peger på, at der lige nu kan være skattemæssige fordele ved et generationsskifte:

- Skattemæssigt er der nok mange, der har en lav vurdering i forhold til dét en vurdering efter den nye vurderingslov kan forventes at blive. Den nugældende vurdering - 15 procent er nok fordelagtig for mange, siger Sonja Sørensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nye ejendomsvurderinger

Chefrådgiveren peger på, at en ny vurderingslov fra den 1. september 2019 vil få indvirkning på landbrugsvurderinger:

- Med en ny vurderingslov på vej er det vigtigt, at man overvejer fordelene ved at gennemføre et generationsskifte, inden loven træder i kraft, siger hun.

Fremover vil landbrug kun få en vurdering af den grundværdi, der skal betales ejendomsskat af samt den boligværdi der skal betales ejendomsværdiskat af. Efter anmodning kan man til brug for generationsskifte få en vurdering af hele ejendommen.

Det forventes at Skat vil acceptere at der handles til denne vurdering +/- 20 procent. Hvis en sådan ny konkret vurdering må forventes, at blive væsentligt højere end den nuværende det vigtigt at overveje at få generationsskiftet gennemført inden den 1. september 2019.

Nye regler for ejendomsskat

Chefrådgiveren peger på, at et ejerskifte og en overdragelse af virksomheden til næste generation - hvad enten det er indenfor eller udenfor familien - med fordel kan planlægges i god tid:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For eksempel kan køberen måske nå at komme ind i stuehuset, inden der kommer nye regler for ejendomsværdiskat og derfor formentlig få en lavere ejendomsværdiskat i ejerperioden. For de mindre ejendomme kan køberen ved at handle nu i nogle tilfælde få mulighed for, at sikre sig ejendommens skattemæssige status som landbrugsejendom i ejertiden. Det kan blandt andet give en betydelig lavere ejendomsskat(grundskyld), vurderer chefrådgiveren.

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Det er dog ikke kun i forhold til ejendomsvurderinger, at der er nye regler på vej. Den 2. juni 2017 vedtog Folketinget at nedsætte bo- og gaveafgiften gradvist fra de nuværende 15 procent til fem procent i 2020 ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Regler der også kan have betydning for et generationsskifte:

- Nedsættelse af bo- og gaveafgiften omfatter overdragelse af såvel selskaber som personligt ejede virksomheder ved gave eller arv. Nedsættelsen har derfor betydning for planlægning af generationsskifter, hvis der er en betydelig nettoformue, der skal overdrages, siger Sonja Sørensen. Afgiftssatsen er syv procent af gaver ydet i forbindelse med et generationsskifte i 2018.

Etablering er mere realistisk

Chefkonsulent Udvikling Torben Wiborg tilføjer, at de nye lånemuligheder hos Vækstfonden også er med til at gøre finansiering af de unges etablering mere realistisk. Desuden oplever LMO en stigende interesse fra investorer, som er interesserede i at placere penge i dansk landbrug - også til etablering:

- Rent driftsøkonomisk er det nemmere end det har været længe at lave fornuftige, realistiske budgetter, da renterne fortsat er lave og ejendomspriserne ikke er steget. Det virker også som om finanssektoren er lidt mere risikovillig, end vi har set de sidste år, siger Torben Wiborg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Chefrådgiver i Skat, Sonja Sørensen, peger på at generationsskifte er kompliceret, og kræver at man planlægger det i god tid. Derfor har LMOs afdeling for skat og selskaber arrangeret en række møder i oktober og november samt et intensivt kursus den 9-10. november. Målet er at give et fuldstændigt overblik over, hvordan man bedst muligt gennemfører et generationskifte:

- Vi holder møderne, for at vores kunder og landmænd har mulighed for at få et overblik over, hvilke muligheder de har. Det kan være svært at gennemskue, og derfor er vores ønske, at kunne hjælpe folk bedst muligt, hvis de står og skal gennemføre et generationsskifte, siger Sonja Sørensen.

Torben Wiborg følger op:

- Vi har forsøgt at sætte de perfekte rammer for, at vore kunder kan lægge en plan for deres generationsskifte. Inspiration og konkret viden er vigtigt for dem, der står og skal planlægge et generationsskifte lige nu, fortæller han.