På denne tid af året vil mange siloer blive tømt, og dette giver en øget risiko for syge grise og dermed en højere dødelighed. Specielt i siloer med omrøring vil skidt og støv fra årets løb ende i bunden af siloen med stor risiko for udvikling af mykotoksiner samt ophobning af skadelige mikroorganismer. Bruges dette korn til grisene ses klassiske sygdomstegn ofte, da svin er meget følsomme overfor netop mykotoksiner og visse mikroorganismer.

Forekommer nogle eller en kombination af de sygdomstegn (er nævnt i artiklen på Hyo) i besætningen, bør der i samarbejde med dyrlægen og foderkonsulenten udarbejdes en handlingsplan. Dels skal årsagen til problemet identificeres, og der skal findes en løsning, som afhjælper situationen og begrænser det økonomiske tab. Afhængig af hvilke sygdomstegn der ses i besætningen, er der forskellige tiltag, som kan iværksættes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved mistanke om dårligt korn kan der foretages toksinanalyser af kornet. Erkendes et højt toksin niveau i foderet kan der tilsættes toksinbinder, og ved høje mængder toksin kan det blive nødvendigt at opblande nyt korn med det gamle for at reducere toksinandelen. Ydermere er det en god ide at investere i en kornrenser, som kan frasortere skaller, støv og andet skidt.

Læs mere i Hyo

Læs mere, i det nyeste nummer af Hyo, der udkommer fredag den 4. august.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på hjemmesiden. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement ved at klikke her eller på 7620 7970.