Abonnementsartikel

Rendegraveren er en helt almindelig og ofte uundværlig hjælper på bedriften.

Både til dræningsarbejde og til mange andre graveopgaver i landbruget er rendegraveren en helt almindelig og for mange en uundværlig maskine.

Rendegraveren medforsikres på landbrugsforsikringen som bedriftens øvrige maskiner. Dækningen omfatter som udgangspunkt brand-, kortslutnings-, tyveri- og hærværksskader på maskinen. Derudover kan tilføjes kørselskasko, der dækker påkørselsskader, væltning og lignende. Er der tale om en nyere maskine, kan dækningen desuden udvides med maskinkasko, der dækker skader begrænset til de mekaniske dele og som opstår uden en ydre årsag.

Udover forsikring for selve maskinen skal også det erstatningsansvar, man som bruger af maskinen kan pådrage sig, være forsikret. Det gælder både, når den kører hjemme på gården, når den kører på offentlig vej og når den anvendes i arbejdssituationer.

Er det landbrugsarbejde eller entreprenørarbejde?

Landbrugsarbejde er i forsikringssammenhæng arbejde med dyr og afgrøder på mark og i stald. Det er ikke planering af pladser og markveje, udgravning til fundament, nedrivning af bygninger, udgravning til kloak, snerydning og andet entreprenørarbejde. Det gælder uanset om arbejdet udføres på egen ejendom eller for andre.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er vigtigt at skelne mellem landbrugsarbejde og entreprenørarbejde.

I Agro, der udkommer fredag den 9. juni kan du læse resten af artiklen og mere om dræning, andet entreprenørarbejde, udlejning, tyveri med mere.

Men allerede nu kan du læse artiklen ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på http://www.agrar-plus.dk/agro eller telefon 76 20 79 70.