Abonnementsartikel

Skovdyrkernes sekretariatsleder, Svend Christensen, stopper til sommer efter mere end fem på posten.

Sekretariatsleder, Svend Christensen, Skovdyrkerne, går på pension med udgangen af juli, og foreningens bestyrelse er gået i gang med at finde hans afløser.

- Bestyrelsen har planlagt processen for at finde en ny sekretariatschef, som vi stiler mod er på plads, inden Svend Christensen forlader posten. Svend Christensen fortsætter derfor sit virke som hidtil, så han i god ro og orden kan videregive stafetten til sin efterfølger, siger Skovdyrkernes formand, Lars Skou Gleerup.

Det er med stor beklagelse, han har modtaget Svend J. Christensens opsigelse med fratrædelse 31. juli 2017.

- Svend Christensens begrundelse er helt personlig. Han ønsker med baggrund i et langt og intensivt arbejdsliv at starte sit otium.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce