Det er ingen hemmelighed, at det er hårde tider i landbruget, og nu viser nye tal fra Danmarks Statistik, præcis hvor skidt det står til.

Danmarks Statistik har kigget på landbrugets bruttofaktorindkomst, der er faldet med 5,8 milliarder kroner i forhold til 2014, hvilket svarer til et fald på 19,1 procent. Faldet skyldes primært et markant fald i værdien af animalske produkter på 7,9 milliarder kroner. Resultatet for 2015 er foreløbigt opgjort til 24,5 milliarder kroner, hvilket er det laveste siden under finanskrisen i 2009.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bruttofaktorindkomsten er et begreb, der dækker over det beløb, der er til rådighed til aflønning af den samlede arbejds- og kapitalindsats i landbrugssektoren, herunder afskrivninger, forrentning af egen- og fremmedkapital, lønninger til fremmed medhjælp og vederlag for landbrugerens arbejdsindsats og så videre.

Fald i salget

Ifølge Danmarks Statistik er værdien af årets salgsprodukter faldt med 10,7 procent., mens forbruget i produktionen, herunder blandt omkostninger til foder og gødning, samlet set faldt med tre procent.

Den største post er foderstoffer i alt, som også faldt, og var dermed medvirkende til faldet i forbrug i produktionen, sammen med andre poster.

Ifølge Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef hos Landbrug & Fødevarer hos Seges, overrasker tallene fra Danmarks Statistik ikke:

- Det passer godt med vores seneste prognose, hvor vi ser et stort fald. Det, der næsten er mest mistrøstigt, er, at vi ser, at det lave niveau fortsætter i 2016. Det er en ekstraordinær dyb lavkonjunktur, vi er inde i, og det har ramt flere driftsgrene samtidig, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis landbruget skal gå bedre tider i møde, er der to ting, der skal falde på plads, hvis man spørger Klaus Kaiser.

- Det der betyder mest er, at priserne skal rette sig igen, og det forventer vi, at de gør, men det går trægt. Svineprisen er på vej op igen, og vores prognose viser, at vi i 2017 rammer et normalt niveau. Mælkeproducenterne kommer til at bunde i år. Det bliver deres værste år, fordi kvoterne er ophvede og efterspørgslen er lav. Det kommer til at tage lang tid, inden priserne retter sig. Vores prognose viser, at det for mælkeproducenterne først bliver i slutningen af 2017 eller i starten af 2018, siger Klaus Kaiser.

Selvom det er svært for landmænd selv at styre priserne, så er der stadig meget, man kan gøre ude på gårdene.

- En anden ting, der også spiller ind, er omkostningerne hos landmanden. Det er vigtigt at få vendt hver en krone, og få optimeret tids- og pengeforbruget. Vi ser også en markant stigning i omkostningseffektiviteten, så der bliver gjort en stor indsats i branchen. Det er med til at pleje forbindelserne til den finansielle sektor, der holder hånden under landbruget. Det vil de være mere ansporede til at gøre, hvis man selv holder styr på omkostningerne, siger Klaus Kaiser.