De gode år med fornuftige priser på kød og mælkeprodukter er overstået. Det viser en ny prognose fra Seges.

Priserne på kød og mælkeprodukter har passeret toppen. Efter henholdsvis 1 og 2 år med gode globale konjunkturer har mælke- og svineproducenterne udsigt til lavere priser og et lavere driftsresultat i 2018. Plan-teproducenternes resultat er nogenlunde stabil, men på et relativt lavt niveau. Det skriver Seges i en pressemeddelelse.

Det viser en ny prognose for landbrugets indkomst fra Seges.

For alle heltidsbedrifter forventes samlet set et driftsresultat efter ejerløn nær nul i 2018. Det følger efter et samlet resultat på 4,5 milliarder kroner i 2017.

- Effekten af fødevare- og landbrugspakken slog igennem med fuld positiv styrke i 2017 og ventes også at give et solidt bidrag til indtjeningen i landbruget i 2018. De øgede gødningsnormer gav såvel højere udbytter som højere proteinindhold i kornet. Det bidrager til bedre økonomi på bedrifterne. Den positive effekt over-skygges dog i øjeblikket af faldende globale priser, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Konjunkturerne udvikler sig forskelligt i de store sektorer. Svinesektoren er lidt foran, da deres opsving begyndte allerede i foråret 2016. Til gengæld startede prisfaldet allerede i sommeren 2017, og priserne ligger nu lidt under et normalår. Mælkesektoren kom senere ind i opsvinget, men har til gengæld fortsat priser over niveauet i et normalår - om end med faldende tendens. Planteproducenterne har stort set haft neutrale konjunkturer med prisniveauer lidt under et normalår siden 2015. Dog med dårlige udbytter i 2016 på grund af vejrmæssige forhold.

- Konjunkturudsving er et vilkår i landbruget, og det er landbruget vant til at håndtere. Mange landmænd har også benyttet de seneste et til to år til at få nedbragt gælden og gøre sig mere robust. Andre har indhentet et investeringsefterslæb. Vi skal være opmærksomme på, at der er stor spredning i landbrugets indkomster og gæld, men generelt set er de fleste landmænd godt rustet til at håndtere en periode med faldende priser, siger Klaus Kaiser.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, anerkender, at nogle bedrifter har kunnet nedbringe gælden, men understreger, at landbruget stadigt er i en sårbar position og har behov for at få arbejdsbetingelser på linje med vores konkurrenter.

- Vi har nogle rammevilkår, der svækker danske landmænds konkurrenceevne markant i forhold til vores naboer. Prognosen viser, at vi går mod vanskeligere tider, og for at gøre landbruget robust, er vi nødt til at sikre lige vilkår med vores nabolande, siger Martin Merrild.

Martin Merrild peger blandt andet på pesticidafgiften og beskatning af produktionsjord som konkurrenceforvridende og væksthæmmende.

- Tilsammen står pesticidafgiften og jordskatterne for op imod 1,5 mia. kr. i ekstra udgifter, der virker som en klods om benet på landmændene. Det skal vi have fjernet, så landbruget i endnu højere grad kan bidrage til vækst og velstand i samfundet, siger Martin Merrild.