Abonnementsartikel

På trods af ekstra udgifter til varmebehandling og udbening vælger australske forbrugere dansk svinekød - uden at vide det!

Australien Når værditilvæksten, det vil sige varmebehandling, udskæring og udbening, pakning og transport med mere er sket i Australien og udgør mere end halvdelen af kødets værdi, når det lander i køledisken, bliver det danske svinekød til et aussieprodukt, og "Product of Australia"-mærkaten sættes på kødpakken. Forbrugeren tror hun køber australsk svinekød, men svinet er fra Danmark! Både svineproducenter og forbrugere harmes over, at importeret svinekød sælges som australsk.

Hvis kødet kommer fra Danmark er forbrugerstemningen klar: Det skal tydeligt fremgå, at kødet er importeret, hvilke kan lyde rimeligt nok. En revideret lovgivning på området har været undervejs i et par år.

Varmebehandlingen og udbeningen af det importerede svinekød er et lovkrav. Den officielle forklaring er, at sikre Australien mod udefra kommende sygdomme. Dog ligner det mere en handelshindring, der skal beskytte de australske svineproducenter, der årligt producerer fem millioner slagtesvin.

Tradition for får

Med 70 millioner australske får, har svinekød indtil nu haft en begrænset popularitet, men hjulpet af voldsomst stigende priser på både fårekød og bøffer kommer der nu flere flæskestege på det australske middagsbord. Siden 2012 har forbruget været stigende og gennemsnitskonsumeringen er 22 kg, hvoraf knapt halvdelen er produceret i en australsk svinestald, knapt en fjerdedel af resten kommer fra en dansk stald. Men det tager tid at introducere det "nye" kød i middagsretterne og de 22 kg er mindre end halvdelen af det tilsvarende danske.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Satser på niche

Der er virksomheder, der satser på nichen og gør svinekødet til en betydelig andel af omsætningen, blandt andet det familieejede Barossa Fine Food i Adelaide. Virksomheden med 210 ansatte er leverandør til de store supermarkeder, og med 13 udsalgssteder i Sydaustraliens hovedstad og onlinesalg omsættes omkring 500 svin om ugen. Kun 7 procent af omsætningen er fra importeret kød.

For 25 år siden, da firmaet blev etableret, blev alle svin indkøbt fra markedet i Dublin nord for Adelaide. Med nu kun 800 svin om ugen er markedet svundet ind til godt en tredjedel af hvad det var dengang, og firmaet køber svinene direkte hos producenterne eller gennem mellemhandlere. Barossa Fine Food har ikke selv slagtefaciliteter, og har derfor indgået aftale med et par slagterier, om at løse den indledende del af opgaven.

Knaphed

Råvaren er de såkaldte "baconer", der slagtes omkring 80-85 kg, og de udskæres af virksomhedens egne 80 slagtere. Firmaets direktør og ejer, Franz Knoll, fortæller, at virksomheden kunne omsætte 1.000 svin om ugen, men det antal er ikke til at opdrive for øjeblikket. Til gengæld er der ingen knaphed på importeret kød, men det matcher ikke firmaets sortiment, blandt andet på grund af den nævnte varmebehandling og udbening. Samtidig hævder han, at han får mere ud af det friske kød end det dybfrosne fra Danmark.

80 procent af svinekødsspecialiteterne sælges til de store supermarkeder og som en nebengeschäft excellerer den tysk inspirerede virksomhed i oksekød, fjerkræ og kænguru.

Danmark, USA og Canada

Udover Danmark har USA og Canada adgang med svinekød til Australien. Markedet er et højprismarked, og flere eksportlande tripper for at få adgang, men indtil videre har de overordentlig strenge veterinære bestemmelser sat grænsen ved de tre med undtagelse af en meget begrænset import fra Holland.

Produkterne fra Danmark er helsider, hvorimod hovedprodukterne fra USA og Canada er mørbrader og rygstykker. Samtlige er de prismæssigt yderst konkurrencedygtige, og så styrker det jo de australske svineproducenters markedsposition, at det importerede kød pålægges ekstra omkostninger.

Drømmepris

Med en afregningspris til svineproducenten på mellem 3,65 og 4,00 AUS dollars (december 2015), knapt det dobbelte af afregningsprisen til en dansk svineproducent, forstås, at det importerede kød uden varmebehandling med mere ville være en alvorlig trussel for de australske producenter. Skulle USA således få fri adgang til markedet, ville det være definitivt slut med australsk svineproduktion. Det amerikanske svinekød produceres til under 9 kroner pr. kg. slagtekrop, langt under det tilsvarende australske nøgletal. Selv den danske produktionspris på mere end 11 kroner ville være en alvorlig trussel.

Lav produktivitet

At produktiviteten i en australsk svinestald er relativt lav, trækker selvfølgelig noget fra den imponerende afregning, men ikke mere end, at de australske svineproducenter har en meget tilfredsstillende og med importrestriktionerne også en sikker indtjening. Antal grise pr. årsso er knapt 24 og foderudnyttelsen i slagtesvinestalden er 6 procent ringere end den danske. I forhold til sin danske kollega mangler australieren altså mellem 6 og 12 grise pr årsso.

Svinene er fede

Franz Troll fortæller, at afregningen til svineproducenten gennem de sidste seks til ni måneder er steget med 40 procent. Tidligere blev en del svin slagtet allerede omkring 50 kg. ("porkers"), men nu gør producenterne svinene færdige til den "normale" slagtevægt. Svinene i klasse 1 er med max 12 millimeter rygspæk, men han anfører, at man i Barossa Fine Food er meget fleksibel med afregningen, og det er nok en god idé ikke at være alt for kræsen. Sammenlignet med danske svin synes de australske at være udpræget fede. Forklaringen kan være den, at avlsfremgangen er minimal, idet det ikke er tilladt at hente nyt genetisk materiale fra udlandet. Produktivitetsstigningen skal derfor hentes fra den begrænsede population.

Oksekød ud af landet

En del af forklaringen på de stigende svinekødspriser er ifølge Franz Knoll, at det er tyndet ud i oksekødspakkerne i kølediskene - eksporten af oksekød til USA har taget et hop. Tørke i staterne og den lave kurs på den australske dollar har sendt det røde kød ud af Australien. Også en voldsom prisstigning på fårekød har ændret indkøbsmønstret. Bortset fra ham-on-the-bone og bacon er 70 procent af svinekødet i supermarkedet importeret. Forfatteren af denne artikel gik gennem samtlige kødpakker i et tilfældigt udvalgt supermarked, alt svinekød, også de parterede midterstykker fra Danmark, var "Product of Australia".

Sundhedsstatus

Om kravene til det importerede svinekød, forklarer Franz Knoll, at han ikke vil betegne dem som en handelshindring. Han anfører derimod, at sundhedsstatus er helt afgørende i husdyrproduktionen.

Til spørgsmålet om, hvorvid man ikke bare kan omgå restriktionerne og sælge den danske kvalitet i naturudgaven? forklarer Franz Knoll, at hvert et kilo bliver fulgt af Kødkontrollen, fra det har forladt containeren og indtil det er blevet forarbejdet. Ja, selv kødaffaldet fra det danske svinekød, kan ikke bare smides i affaldscontaineren. Inden det når så vidt, skal det i 30 minutter være opvarmet til 100 grader.

Indtil for tre år siden havde også New Zealand australske "handelshindringer". Da de blev fjernet, kom der ferske importvarer i kølediskene og priserne faldt mærkbart. Den situation vil man tilsyneladende undgå her i Australien - til stor glæde for svineproducenterne.