Landbrugets Finansieringsbank har netop udsendt deres årsrapport.

Her fremgår det, at banken har en negativ vækst på udlån. I 2015 var udlånsvæksten på -3,9 procent sammenlignet med en udlånsvækst på 55, 9 procent i 2014.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De vanskelige markedsforhold for landbruget har skabt mindre efterspørgsel på lån til investeringer og generationsskifter.

- Ledelsesberetning, Landbrugets Finansieringsbank

I sin ledelsesberetning skriver Landbrugets Finansieringsbank følgende:

- Resultatet er ikke tilfredsstillende på indtægtssiden, hvilket skyldes, at der ikke er opnået den forretningsvolumen, som var forventet. De vanskelige markedsforhold for landbruget har skabt mindre efterspørgsel på lån til investeringer og generationsskifter.

Landbrugets Finansieringsbank har forbedret sit resultat før skat. For 2015 kunne banken fremvise et resultat på - 3,9 millioner kroner mod et resultat på -5,4 millioner kroner for 2014.