Abonnementsartikel

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren hilser træ fra danske skove velkomment som vedvarende energikilde.

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt bekræftede på et møde 22. september med Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne, at danske skoves træ er særlig velkomment som vedvarende energikilde. Dansk træ gavner både klimaet og beskæftigelsen på landet.

En fossilfri fremtid er fortsat regeringens mål, og ifølge en fælles pressemeddelelse fra Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne er ministeren sikker på, at træ og anden biomasse vil spille en vigtig rolle i det fremtidige energimix, også på fjernvarmeværkerne. Han vil snart nedsætte en kommission som skal se på energipolitiske mål og virkemidler for 2020-2030.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opbakningen er vigtig

Danske skove kan ifølge de tre skovforeninger fordoble produktionen af træ til energi ved at dyrke særlige energitræer (hjælpetræer) mellem de kommende tømmer- og møbeltræer. Produktionen er bæredygtig, planen er realistisk, og metoden er velkendt. Metoden kræver ekstra investeringer fra skovejerne, og ifølge Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne står ejerne klar, hvis de er trygge ved at den danske energiforsyning, både lokalt og nationalt, om 15-20 år vil bruge de ekstra træer som plantes nu.

Derfor mener skovforeningerne, at det er vigtigt at politikerne sætter troværdige mål for brugen af træ til energi, særligt til produktion af fjernvarme og kraftvarme (kombineret varme- og elproduktion).

Der er også brug for at politikerne aktivt udnytter det produktive skovbrugs muligheder i klimapolitikken og blandt andet stimulerer til øget brug af træ i byggeriet. Både for klimaets og økonomiens skyld. Og målet om plantning af mere skov i Danmark skal fastholdes for at øge Danmarks CO2-optag og produktionen af træ som klimavenligt byggemateriale og energikilde.