Abonnementsartikel

Nordjysk økolandmand indfører sharemilker-koncept i Danmark. Det vil give en landmandskollega mulighed for at at blive økologisk mælkeproducent uden at stifte stor gæld

Inspireret af landmænd i New Zealand vil Per Bundgaard, der driver 1.200 hektar økologisk planteavl i Nordjylland, indføre et såkaldt sharemilker-koncept i Danmark. Han stiller stald og malkeanlæg til rådighed for en økologisk mælkeproducent, der kan leje sig ind med sine dyr. Et af landets økologiske mejerier er klar til at modtage mælken.

Deleøkonomi

Deleøkonomi på nordjysk. Sådan kan man kalde et nyt påfund fra den nordjyske økolandmand, Per Bundgaard. Han har tidligere haft køer på sin gård i Vester Halne vest for Aalborg, men bruger ikke kostalden mere, og derfor stiller han den og nye malkefaciliteter til rådighed for en økologisk mælkeproducent, der vil leje sig ind og indgå i et samarbejde om foder, græsmarker, gødning og naturpleje.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Sharemilking hvor mælkeproducenten lejer produktionsapparatet, er meget udbredt i New Zealand og Australien. Herhjemme er vi vant til selveje, som den primære model i landbruget, men i dag er det meget svært for en ny landmand at låne penge til at købe en gård. Dels på grund af finanskrise, og dels på grund af meget store gårde og priser. Det her er en væsentlig billigere og nemmere måde for en økomælkeproducent at starte op, siger Per Bundgaard og fortsætter:

I gang uden gæld

- Jeg har malket en del køer tidligere, men jeg koncentrerer mig nu om økologisk planteavl. Men stalden er der, og foderet står lige uden for døren. En landmandskollega kan få en chance for at blive økologisk mælkeproducent uden at stifte stor gæld i produktionsfaciliteter, og min økologiske planteavl kan få et løft med mere økologisk gødning og et mere alsidigt afgrødevalg. Det er win-win, siger Per Bundgaard.

Han har sat kvægfoder i dyrkningsplanen for 2015, og et af landets økologiske mejerier er parat til at aftage mælken. Den 17. marts kl. 15 ? 17 inviterer Per til informationsmøde på Bundgaard Vester Halnevej 78, 9430 Vadum, hvor han viser gården frem og fortæller mere om mulighederne for sharemilking.

Større nabofællesskab

Bundgaard er et af fem caselandbrug i udviklingsprojektet "Det Samfundsnyttige Landbrug", der er finansieret af Villum-Fonden og udføres af Økologisk Landsforening. Projektet skal blandt andet identificere og beskrive nye ejerformer i landbruget. I visionen for Bundgaards udvikling ligger skitserne til lokalforarbejdede fødevarer på gården og i den omkringliggende landsby med bl.a. mejeri og slagtehus. Per Bundgaard håber, at gården med tiden kan blive et slags landsbylandbrug, der beskæftiger flere og skaber et større fællesskab.

- Da jeg var dreng her i byen, var der masser af fællesskab i lokalsamfundet og bønderne imellem. Naboer hjalp hinanden med at høste, bjerge roer og indfange kvier. Urbanisering og strukturudvikling i landbruget har gjort, at der i dag er mange færre mennesker til at tage del i et fællesskab på landet. Det er en skam, og jeg mener, at økologisk kvalitetsproduktion og forarbejdning er en blandt flere løsninger på bosætning, vækst og jobskabelse i landdistrikter og landsbysamfund, siger Per Bundgaard.