For fremover at kunne modtage EU-arealtilskud skal landmænd planlægge deres markdrift, så den lever op til en række nye grønne krav. Reglerne træder formelt først i kraft den 1. januar 2015, men har allerede nu stor betydning for de fleste landmænd. Der er tale om et ret komplekst regelsæt, med bl.a. krav om afgrødevariation og udlægning af miljøfokusarealer.

På landbrug med mere end 10 hektar og ikke over 30 hektar omdriftsareal skal der således fremover dyrkes mindst to slags afgrøder, og dyrker man mere end 30 hektar, er der krav om mindst tre forskellige kategorier af afgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De fleste større gårde opfylder allerede dette krav om afgrødevariation, men for de mindre landbrug er der ofte behov for justering af markplanen, fortæller planteavlskonsulent Jørgen Flensborg.

Fem pct. miljøfokusareal

For landbrug over 15 hektar i omdrift er der derudover indført krav om fem procent miljøfokusareal. Som miljøfokusareal kan tælle flere områder: De omdiskuterede randzoner langs vandløb og søer tæller med en faktor 1,5, dvs. at 1,0 hektar randzone tæller som 1,5 hektar miljøfokusområde. Desuden tæller de såkaldte GLM-landskabselementer, altså fortidsminder og små vandhuller i marker i omdrift, med som miljøfokusareal - med vægtningsfaktor 1,0.

- For de færreste landmænd vil randzoner og GLM-landskabselementer kunne bidrage med de krævede fem procent miljøfokusområder. Derfor er der grund til, at landmænd overvejer, om der uden væsentlig ulempe kan udlægges brakmarker på enkelte arealer, siger Jørgen Flensborg.

112 siders vejledning

Som alternativ til brak kan der benyttes efterafgrøder i 2015. Der skal i så tilfælde være tale om græsudlæg i vårafgrøder eller blanding af efterafgrøder sået senest 1. august 2015. Såfremt der er tale om en blanding af udelukkende korsblomstrede efterafgrøder, er deadline for såning den 20. august.

Der er flere krav og undtagelser i de nye regler. Den foreløbige Vejledning om direkte arealstøtte 2015 er på 112 sider. En endelig udgave ventes først i det nye år. I forbindelse med indsendelse af ansøgning om EU-arealtilskud, som er senest den 21. april 2015, skal man gøre rede for, hvordan man opfylder kravene.