Abonnementsartikel

Der er et kæmpe uudnyttet potentiale i den danske landbrugsjord, mener task force, der har flere anbefalinger.

Mini Task Force Planteproduktion, der består af repræsentanter fra blandt andet Landbrug & Fødevarer, Københavns Universitet og DLG, har flere bud på, hvordan potentialet i den danske landbrugsjord kan realiseres.

Det vigtigste er at ændre lovgivningen, så den danske landbrugsjord kan få mere gødning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det vigtigste for at høste flere og bedre afgrøder i Danmark er, at vi indfører en ny og målrettet kvælstofregulering. Derfor skal vi identificere de vandområder, hvor kvælstof fra landbruget ikke har en negativ indvirkning på vandmiljøet. Her skal landbrugsjorden kunne gødes økonomisk optimalt og efter reglerne i EU?s nitratdirektiv. En vigtig sideeffekt vil være, at vi da også nedbringer behovet for at importere soja, siger Henrik Zobbe, der er institutleder på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet og med i Mini Task Force Planteproduktion.

Bioraffinering

Et andet medlem af Mini Task Force Planteproduktion håber, at der i fremtiden satses mere på avanceret bioraffinering.

- For mig er det særlig vigtigt, at Mini Task Forcen anbefaler, at der satses på avanceret bioraffinering, hvor vi kan omdanne halm fra hvede, byg, majs m.v. til en række produkter, der kan erstatte produkter, der ellers laves af fossil olie. Vi har alle de nødvendige kompetencer indenfor landbrug, bioteknologi og afprøvning i stor skala m.v., der skal til. Og, det er simpelthen for ærgerligt, hvis vi ikke får udnyttet denne mulighed for at skabe job i landdistrikterne og får sikret os en stærk dansk placering på eksportmarkederne. For der er vel ingen, der længere tror på, at klimaforandringerne bare forsvinder af sig selv, siger Anne Grete Holmsgaard, direktør i Bio Refining Alliance.

GPS og talenter

Derudover opfordrer medlemmerne af Mini Task Force Planteproduktion til at fokusere mere på at skabe bedre afgrøder, der optager mere kvælstof og dermed giver bedre udbytte og højere kvalitet.

Erhvervet skal også blive bedre til at udnytte de nye teknologiske muligheder inden for GPS-teknologi og kamerastyring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Erhvervet skal også gøres mere attraktivt for de bedste talenter ved bl.a. at indgå i forpligtende samarbejder med uddannelsesinstitutionerne samt ansætte praktikanter og sikre praktisk træning på jobbet af nyuddannede unge.

Endelig skal tinglysningsafgiften ved jordbytte fjernes, lyder en anbefaling.

Mini Task Force Planteproduktion ser frem til, at myndighederne og erhvervet bruger anbefalingerne til at forme fremtidens rammer for moderne, bæredygtig landbrugsproduktion.

Medlemmer

Medlemmer af Mini Task Forc Planteproduktion er:

Direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer (formand).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Direktør Asbjørn Børsting, DLG.

Adm. direktør Christian Junker, Danish Agro.

Adm. direktør Steen Bitsch, Danespo.

Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF.

Institutleder Henrik Zobbe, IFRO, Københavns Universitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit.

Direktør Anne Grete Holmsgaard, BioRefining Alliance.

Gdr. og formand for Sektorbestyrelsen for Planteproduktion, Torben Hansen.

Fire arbejdsgrupper har givet indspil til Mini Task Force Planteproduktion.