Lyt til artiklen:

Landbruget sender ønske til Rasmus Prehn om forskning i planteproduktion

00:00
Hastighed: ???x
05:05

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening vil med en ny planteafgiftsfond sikre rammerne for brede, grønne løsninger til både den økologiske og den konventionelle planteproduktion i Danmark.

Forslaget kommer fra de to organisationer efter, at Landbrugsaftalen tidligere på året omprioriterede de midler, som landbruget gennem en årrække har fået til udvikling og forskning gennem Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal og vil sikre bredde i den grønne omstilling. Det gør vi ved at være aktive i at sikre løsninger til hele planteproduktionen og de forhold, der er knyttet til marken. Det er afgørende, at vi fremtidssikrer innovation og udvikling, så dansk planteproduktion kan forsætte med at gøre en forskel for en bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Det vil gavne både klimaet, miljøet samt erhvervets økonomi og fremtid, siger Anders Martin Klöcker, der er erhvervs- og forskningsdirektør i Landbrug & Fødevarer.

Økologisk Landsforening ser ligeledes en nødvendighed i, at der i fremtiden fortsat er midler til at undersøge og udvikle metoder, som skaber konkrete indsatser, der understøtter en grøn og bæredygtig omstilling af landbruget, skriver de to foreninger i en pressemeddelelse.

- Økologien er rigtig godt på vej med fremtidens løsninger, og skal vi fortsætte med at udvikle fødevaresystemet, så det fremover bygger på bæredygtighed, har vi brug for at investere de nødvendige ressourcer. Det er en opgave, der kommer hele samfundet til gode, siger Helle Borup Friberg, direktør i Økologisk Landsforening.

Konkrete forslag

Organisationerne har sendt et konkret forslag til fødevareminister, Rasmus Prehn, om oprettelse af en planteafgiftsfond, der skal arbejde med udviklingen af planteproduktionen som helhed, uanset hvad afgrøderne bruges til. Den skal fremme, at landbrugets samlede arealer bruges ansvarligt ved at producere bedre og mere, men på basis af et lavere input af ressourcer og med mindre aftryk på miljø, klima og biodiversitet.

De seneste årtier har forskning, udvikling og formidling på området i meget høj grad været støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug. Men med Landbrugsaftalen fra 2021 blev midlerne fra fonden omprioriteret og målrettet formål vedrørende plantebaserede fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dermed er udviklingen af bæredygtige løsninger til den generelle danske planteproduktion udfordret. Men vi skal fortsætte udviklingen mod en mere bæredygtig produktion, siger Anders Martin Klöcker, fra Landbrug & Fødevarer.

- Bæredygtige løsninger er en del af økologien, og derfor er det vigtigt, at vi går forrest. At hele landbrugserhvervet nu kan stå sammen og selv tage ansvar for at skabe en alternativ finansieringskilde er glædeligt, siger Helle Borup Friberg fra Økologisk Landsforening.

Solidarisk bidrag

Planteafgiftsfonden skal med midler fra landbruget selv sikre, at den danske planteproduktion kan fastholdes og udvikles. Midlerne i den nye fond kommer via en afgift opkrævet hos alle danske planteavlere, som dermed bidrager solidarisk med samme beløb. I 2023 forventes det at være 15 kroner per hektar, i alt cirka 35-40 millioner kroner.

Da der er tale om en produktionsafgift skal fødevareministeren tage det formelle skridt med oprettelsen, og det har de to organisationer nu anmodet ministeren om.

Bygger på landmænds historiske fællesskab om innovation

Artiklen fortsætter efter annoncen

Midlerne i den nye produktionsafgiftsfond - og landbrugets øvrige produktionsafgiftsfonde - kan søges inden for fondens strategiske ramme, og den viden, der udvikles, stilles efterfølgende til rådighed for alle og er offentligt tilgængelig. Det er præcis sådan de øvrige af landbrugets produktionsafgiftsfonde fungerer.

Bæredygtig udvikling

I generationer har landmænd bidraget på lige fod til landbrugets produktionsafgiftsfonde. Sådan har dansk landbrug drevet bæredygtig udvikling inden for blandt andet dyrevelfærd, miljø, kvalitet, sundhed, natur med videre. Udvikling, der har bragt dansk
landbrug til den stærke position på kvalitet, effektivitet, miljø og klimaaftryk, og som er grobund for den internationale markedsposition danske landbrugsprodukter og fødevarer har i dag.

Nogle eksempler på brede indsatser, der historisk er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, er udvikling af viden om bæredygtig anvendelse af næringsstoffer og husdyrgødning både til økologisk og konventionel produktion, landsforsøg med fokus på lattergas fra planteproduktionen, forsøg med sorter målrettet fremtidens klimaforandringer, udvikling af præcisionsjordbrug, miljøtiltag og viden om markdriftens påvirkning af kystvande.