Abonnementsartikel

Det er at gå den stik modsatte vej i forhold til grøn skatteomlægning, mener sekretariatschef Christian Ege fra Det Økologiske Råd.

Det Økologiske Råd har rettet henvendelse til Folketinget for at advare mod regeringens planer om at erstatte forsyningssikkerhedsafgiften kendt som brændeafgiften med en forhøjelse af indkomstskatten:

- Det er at gå den stik modsatte vej i forhold til grøn skatteomlægning, skriver Christian Ege fra Det Økologiske Råd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den CO2-reduktion, som man ville have opnået med afgiften, vil regeringen nu i stedet opnå via tre tiltag - "etablering af såkaldte biocovers på lossepladser", hvorved udslip af metan sænkes - "udtagning af nogle lavbundsjorde fra almindelig landbrugsdrift" og "etablering af et nyt energispare-sekretariat".

Det Økologiske Råd er enig i, at der var problemer med den del af forsyningssikkerhedsafgiften som vedrører brænde til private brændeovne, men tager samtidig afstand fra, at man dropper afgiften.

- Netop privat brændefyring er stærkt forurenende og er samtidig en meget ineffektiv brug af træ.

Men det fremmes i dag, fordi netop brændefyring er totalt afgiftsfritaget, mens der er afgift på konkurrerende varmekilder, siger Christian Ege.

Eget forslag

Han henviser til, at Det Økologiske Råd i januar fremlagde sit eget forslag til afgift på brændefyring, et forslag der ifølge Christian Ege havde løst de praktiske problemer, der lå i regeringens forslag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- At erstatte en grøn afgift med forhøjelse af indkomstskatten er stik modsat af den vej, vi skal have mere skat på brug af energi og andre ressourcer, og mindre skat på arbejde. Vi støtter de tre forslag, som regeringen har fremlagt for på anden vis at sænke udslip af klimagasser. Men dem kunne man have indført alligevel, selv om man have bevaret forsyningssikkerhedsafgiften, siger Christian Ege.

Forslaget fra Det Økologiske Råd indebærer, at der installeres en simpel temperaturmåler i brændeovnens skorstensrør med en logger, så den kan fjernaflæses, eller man kan aflæse f.eks. én gang pr. år, hvor mange timer der har været ild i ovnen.

Forslaget indebærer i følge Christian Ege en række fordele:

- Man kan eksempelvis sætte afgiften højere i byerne, hvor der er fjernvarme til rådighed, og højere hvis man bruger en gammel stærkt forurenende ovntype.