Abonnementsartikel

Moderne teknologier gør den mekaniske rensning af afgrøden endnu mere interessant.

Radrensning er tidskrævende og kræver tørvejr. Det er de fleste landmænds umiddelbare begrundelse for, at man ikke interesserer sig for den mulighed for mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

I havefrøafgrøder, hvor der ofte ikke findes en kemisk løsning, er radrensning udbredt, men også i større afgrøder som hybridspinat, raps, majs og roer er radrensning en interessant mulighed. Vi skal blive bedre til at finde alternativer til kemien, som har stigende afgifter og flere begrænsninger. Nye radrensere med forbedrede styresystemer giver mulighed for større præcision, og dermed bekæmpelse tættere på rækken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Thyregod har det seneste år haft stor succes med at sælge deres TRV radrenser med camera styring. Men også GPS løsninger til redskabsstyring af radrenseren er en interessant løsning. Omkostningen til et styresystem på en radrenser ligger på ca. 80.000 kroner, og det gælder både camera og GPS redskabsstyring. Hvis man vælger GPS redskabsstyring, så kræves det, at enkornssåmaskinen også er styret af systemet, samt at traktoren har RTK autostyring. Det kan så bruges til mange andre markopgaver.

En 12 rk. radrenser koster ca. 120.000 kroner, afhængigt af udstyr plus styring til 80.000 kroner. Man kan så søge miljøteknologitilskud i juni/juli 2013 og måske opnå 40 procent tilskud til investeringen. Det betyder altså, at vores nettoinvestering er 60 procent af 200.000 kroner, nemlig 120.000 kroner. I tabel 1 er beregnet økonomien i en ny radrenser med tilskud. Omkostningen er beregnet til 354 kroner/ha for radrensning, hvis den udnyttes på 100 ha/år. Det svarer til niveauet for maskinstationstaksten for radrensning.

På demonstrationen "Fremtidens Planteavl" den 30. maj er det muligt at se de nyeste radrensere køre, og opleve styringssystemerne i praksis. På dagen kan man også møde firmarepræsentanter, plante- og maskinkonsulenter og blive klogere på de nyeste muligheder for miljøvenlig teknik.