Driftslederen på Lystrup og Jomfruens Egede Godser har med programmet Næsgaard Tid på de ansattes smartphones fået et enkelt og præcist overblik over, hvor og hvordan ressourcerne bliver brugt.

På Lystrup og Jomfruens Egede Godser ved Fakse er det slut med lange, uoverskuelige regneark, når driftsleder Frank Lorentsen skal danne sig et overblik over ressourcerne. De tre ansatte på godsets landbrug er nemlig blevet udstyret med smartphones, hvor de med programmet Næsgaard Tid i den mobile version kan registrere alle arbejdsopgaver online, lige efter de er afsluttet.

- Vi får meget hurtigt et overblik over, hvad de har lavet med hvilke maskiner og hvor mange timer, de har brugt. Jeg bruger væsentlig mindre tid, når vi skal lave mine opgørelser, siger Frank Lorentsen.

Styr på omkostningerne

Tidligere blev alt arbejde registreret på arbejdssedler, som bagefter skulle tastes ind på computeren. I dag kan de ansatte med to klik på mobilen logge sig ind og registrere deres time- og maskinforbrug for hvert arbejdsområde på godset. Registreringerne i marken bliver udført på afgrødeniveau, men kan også registreres på markniveau.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hvis en af medarbejderne registrerer, at han har lavet noget i marken, kan jeg gå ind på min mobiltelefon eller computer og se det nøjagtige forbrug af timer og maskiner på de enkelte afgrøder. Tidligere satte vi et normtal for, hvor lang tid det tog, men nu har jeg de aktuelle data, lige efter arbejdet er udført. Når vi får lavet driftsanalyse, har jeg helt detaljerede oplysninger på hver afgrøde, siger Frank Lorentsen.

Næsgaard Tid hjælper også med at holde styr på alle de timer, som ikke bliver brugt i marken. Godserne har flere driftsgrene, og derfor er det vigtigt at vide, hvor pengene bliver brugt. Hvis en af godets udlejningsejendomme for eksempel skal vedligeholdes, bliver arbejdsopgaven og timerne registreret under vedligehold.

- Før var alle de timer, hvor vi ikke var i marken, bare en stor pulje, der blev smidt ind under diverse. Nu har jeg overblik over, hvad tiden bliver brugt til, også selvom det bare er et par timers oprydning i værkstedet. Som driftsleder er det en styrke for mig, at jeg kan se, hvor og hvordan de enkelte driftsgrene tjener og bruger penge. siger Frank Lorentsen.

Præcis lønafregning

Frank Lorentsen understreger, at Næsgaard Tid bruges som et redskab til at holde styr på tid og ressourcer, og at det ikke bliver brugt som en kontrol af de ansatte.  Tværtimod kan de selv følge med i, hvor meget løn de laver på en måned, efterhånden som timerne bliver registreret.

- Vi har gjort det til vores lønafregningsprogram, for det er hurtigt at få et overblik over medarbejdernes timer. Nu kan jeg printe en helt detaljeret liste ud over den enkelte medarbejders brug af normaltimer, overarbejde, og hvad har han brugt af maskiner til at løse opgaverne med, siger Frank Lorentsen.

Næsgaard Tid blev lanceret på Agromek 2012 af Datalogisk, der er en del af DLG-koncernen.

Lystrup Gods