Abonnementsartikel

Når Lely for første gang tilbyder et automatisk fodringsanlæg, er det med store ambitioner på landmandens og køernes vegne.

Samlet set er et nyt fuldautomatisk fodringsanlæg, Lely Vector banebrydende inden for automatisk fodring og medvirkende til at skabe et bæredygtigt landbrug både rent økonomisk, miljømæssigt og arbejdsmæssigt. På den baggrund var der ingen tvivl om, at nyheden skulle have tre stjerner på Agromek.

Med nyheden betræder Lely nyt land. Producenten har ikke tidligere fokuseret på fuldautomatisk fodringsudstyr til grovfoder henvendt både til mælkeproducenter, kviehoteller og kødkvæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultatet, Lely Vector er et fuldautomatisk foderanlæg, som er nytænkt i sin funktion og konstruktion. Det kan reducere arbejdsforbruget på bedriften, samtidig med at det sikrer bedre foderkvalitet til dyrene og beskytter miljøet ved at have et lavt energiforbrug. Det gavner også pengepungen.

Lely Vector består grundlæggende af to komponenter, nemlig blande- og foderrobotten samt fodergrabben. Fodergrabben er en kran, der kører på en loftkonstruktion over foderet, som er placeret i foderkøkkenet. Foderkøkkenet er indrettet på et fladt betongulv og delt op i felter, hvor hver fodertype bliver placeret i sine egne felter som blokke. Fodergrabben henter foder fra hver blok og læsser det i blande- og foderrobotten under kontinuerlig blanding, efter en forudindstillet specifik foderplan.

Når den rette mængde foder er i blande- og foderrobotten, bevæger den sig hen til foderbordet for aflæsning. Blande- og foderrobotten styres af en sensor, der måler afstanden til forværket på foderbordet, og når den kører uden for foderbordet, styres den af metalstrips monteret på gulvet.

Fleksibel fodring

Via en laser aflæses fodermængden på foderbordet, og således bestemmer Vector hvilken gruppe, der skal fodres ved næste gang, og hvor stor mængden skal være.

Laseren og det intelligente fodringsprincip i Lely Vector er indtil videre enestående på markedet for automatisk fodring. Landmanden kan selv indstille hvor meget blande- og foderrobotten skal udfodre, samt hvor lidt foder der skal være på foderbordet inden den udfodrer igen. Det betyder, at der aldrig er for lidt eller for meget foder på foderbordet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Systemet er fleksibel både i antal grupper den kan fodre, antal fodermidler der kan anvendes og i indstillinger i forhold til landmandens fodringsstrategi. Den kan håndtere 16 forskellige grupper dyr og dermed også 16 forskellige blandinger, hvilket betyder en meget præcis fodring i forhold til den enkelte gruppes behov.

Arbejdsbesparende

Foderkøkkenet hvori foderet opbevares i blokke, kan eksempelvis fyldes hver tredje dag. På en besætning med 250-300 dyr bruger landmanden typisk minimum to timer hver dag på at fodre og skubbe foder ind. Med Lely Vector skal der bruges ca. 45 minutter hver tredje dag på at rengøre og fylde køkkenet, altså en besparelse på fem timer og 15 minutter hver tredje dag, svarende til mere end 12 timer om ugen.

Elforbruget for Lely Vector er ca. 30 kWh/dag ved fodring af 250 dyr. Sammenlignes elforbruget med dieselforbruget ved traditionel fodring, er der en betragtelig besparelse. Dieselforbruget til traktoren der trækker mixervognen bruger ifølge Lelys udregninger ca. 6.000 liter diesel om året til at fodre 250 dyr. Ved sammenligning mellem 10.950 kWh og 6.000 liter diesel, er det en besparelse på ca. 18.500 kroner om året.