Abonnementsartikel

Venstrefolk kræver, at klassificeringen af en række vandløb bliver ændret, så landbruget ikke belastes så hårdt. Kravet kan føre til en ny høring af vandplanerne.

I 11. time kræver en række Venstre-politikere ændringer i vandplanerne, der allerede er stærkt forsinkede.

Politikerne mener, at en række vandløb i vandplanerne er klassificeret forkert, og at den fejl vil koste landbruget dyrt, hvis den ikke bliver rettet. Det skriver altinget.dk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg har en stærk fornemmelse af, at mange vandløb er blevet fejlklassificeret, og jeg har et klart krav til miljøministeren om, at de fejl bliver rettet, inden vandplanerne bliver vedtaget, siger Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, til altinget.dk.

Sagen drejer sig om den kommende indsats for bedre miljø i vandløbene. I vandrammedirektivet skelner man mellem tre typer af vandløb: Naturlige, stærkt modificerede og kunstige. Hvis et vandløb udpeges som naturligt, er man forpligtet til at sikre god økologisk tilstand i vandløbet, mens miljøkravene er lavere, hvis vandløbene vurderes at være stærkt modificerede eller kunstige.

I de danske vandplaner er den største del af vandløbene udpeget som naturlige, og dermed har Danmark forpligtet sig til at gøre en stor indsats for at opnå god økologisk tilstand.

Risikerer oversvømmelser

Men Erling Bonnesen mener, at mange af de vandløb, som er udpeget som naturlige, slet ikke er naturlige, men i stedet er gravet for at sikre afvanding af marker. Hvis disse vandløb skal have god økologisk tilstand, er det nødvendigt at ophøre med at grødeskære, og dermed kan vandstanden stige, og marker bliver oversvømmet. Det er uacceptabelt, mener Erling Bonnesen.

- Det vil betyde, at store arealer sumper til. Det vil ramme fødevareerhvervet og koste arbejdspladser. Det vil jeg ikke være med til, siger han og påpeger, at Danmark tilsyneladende har tolket direktivet anderledes end andre EU-lande og derfor udpeget langt flere vandløb som naturlige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I Nordtyskland har man udpeget langt de fleste vandløb som kunstige. Vi skal følge ånden i direktivet og klassificere vores vandløb, som de er, nemlig kunstige, siger han.

Stor forskel mellem lande

Det er ikke kun Venstrefolk, som mener, at Danmark har tolket direktivet anderledes end andre lande. Hollandske forskere har i tidsskriftet 'Journal of Environmental Law' (2010) undersøgt, hvordan en række lande implementerer direktivet.

Her fremgår det, at der er stor forskel på, hvordan vandløbene klassificeres. I Jylland og på Fyn er 90 procent af vandløbene udpeget som naturlige, mens det samme kun gælder for 40 procent af vandløbene i Ruhr (Tyskland) og 29 procent i Anglia (Storbritannien).

I hollandske Meuse har man kun udpeget en procent af vandløbene som naturlige. Kun i franske Loire nærmere man sig det danske niveau. Her er 88,5 procent af vandløbene udpeget som naturlige.