Abonnementsartikel

Vil du grave en sø, retablere et stendige eller iværksætte afgræsning af græs- og naturarealer, så kan du nu få 75 procent af udgifterne dækket. Naturplaner støttes med 50 procent.

Igen i år er det muligt at søge om tilskud til en række natur- og miljøprojekter. FødevareErhverv har udsendt vejledning og ansøgningsmateriale om tilskud til Natur- og Miljøprojekter.

Frem til den 3. august kan der søges støtte til en række forskellige projekttyper. Tiltagene skal fremme natur, miljø, dyreliv og landskabspleje med videre. Projekttilskud kan søges både af private lodsejere og virksomheder, foreninger og organisationer. Tilskud kan kun søges til landbrugs- og naturarealer og ikke til skov.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Man kan for eksempel søge tilskud til planlægning af natur- og miljøprojekter, særlige levesteder for dyrearter, græsningsprojekter, etablering af vegetationsstriber med mere.