Abonnementsartikel

Østjysk Landboforening har hidtil forgæves forsøgt at vinde gehør for samme håndtering af miljøansøgninger i Horsens Kommune som i Hedensted og Vejle kommuner. Den skæpede kurs betyder en meromkostning på cirka 250 kroner pr. hektar for de berørte landmænd, vurderer LRØ.

Hvis medlemmerne af Horsens Kommunes udvalg for Teknik og Miljø på tirsdag nikker til et orienteringspunkt om "Horsens Komunes adminstration af Husdyrloven", så fortsætter Horsens Kommune med at administrere miljøansøgninger på en måde, som landbruget ikke mener, der er lovhjemmel til.

Sagen er, at Horsens Kommune, siden Husdyrloven blev indført i januar 2007, har administreret alle miljøansøgninger fra landbrug med afvanding til Horsens Fjord efter skærpede krav, selv om det kun er afvanding til den yderste del af fjorden, som ifølge loven skal pålægges de særlige restriktioner. (Den yderste del af fjorden er udpeget som et Natura 2000-område).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Denne administration er de lokale landboforeninger stærkt utilfredse med, og de har både politisk og administrativt forsøgt at påvirke den kommunale administration. Men hidtil altså uden held.

Kun efter en konkret vurdering

Landbruget fik ellers sidste sommer et godt argument på hånden. Troede erhvervet.

Da udsendte Miljøstyrelsen en vejledning, der sagde, at kommunerne godt kunne lave skærpede krav, men så skulle det være efter en konkret vurdering i hvert enkelte tilfælde, og hvis belastningen fra det enkelte landbrug udgør under fem procent af den samlede udledning, kan kommunen ikke pålægge skæpede krav.

Horsens Kommunes teknik- og miljøafdeling argumenterer imidlertid for, selv med de vedtagne foranstaltninger, er Horsens Fjord i risiko for ikke at  opfylde miljømålet om god økologisk tilstand i 2015. Derfor har administrationen ønsket at orientere teknik- og miljøudvalget om administrationen, og direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning, hvilket betyder, at udvalget dermed politisk godkender administrationens praksis.

Det er en klar klar overfortolkning

At punktet nu er på dagsordenen har sat ekstra fart i den lokale landboforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg har over for udvalgets formand påpeget, at dette som en klar klar overfortolkning af reglerne, som Miljøstyrelsen har udsendt, og vi har vist dem afgørelser i Miljøankenævnet, der viser, at deres administration ikke holder vand, siger Finn Pedersen, formand for Østjysk Landboforening og formand for landboforeningens kommunenetværksgruppe, der arbejder med sager over for Horsens Kommune.

Finn Pedersen har gennem tre til fire år argumenteret mod kommunes administration, og med miljøminister Karen Ellemanns klare udmelding i går på delegeretmøde i Herning mener han, at der er lagt ekstra pres på, at Horsens Kommune skal ændre praksis.

- Karen Ellemann understregede i går, at kommunerne ikke har nogen undskyldning for ikke at administrere efter loven. Nogle kommuner vil ikke behandle flere miljøansøgninger, fordi de mener dyrebelastningen i et område er for høj. Men det går ikke. Kommunerne skal vurdere den konkrete udledning

- Så Horsens Kommunes administration holder ikke stik. Dersuden skiller kommunen sig markant ud fra den administratiionspraksis, der er i både Vejle, Hedensted og Skanderborg kommuner, som alle administrerer efter gældende lovgivning, mens Horsens sætter sin egen dagsorden, siger Finn Pedersen.

- Horsens Kommune bryster sig af at være en vækstkommune - det er i hvert fald ikke på landbrugsområdet, siger landboforeningsformanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Accepterer for at komme videre

Også medarbejderne i LRØ har argumenteret mod forvaltningen. Planteproduktionskonsulent Børge O. Nielsen oplyser, at administrationen har betydet, at adskillige landmænd er blevet pålagt seks procent ekstra efterafgrøder - et pålæg, som han vurderer, betyder en ekstra omkostning pr. hektar på cirka 250 kroner.

Hvorfor rejses der ikke en klagesag over for Miljøankenævnet?

- Selv om vi ikke finder administrationen rimelig, ønsker de færreste at klage, for dermed udsættes også hele miljøansøgningen. De fleste foretrækker derfor at acceptere kravene for at kunne komme videre med de projekter, de har søgt miljøgodkendelse til, siger Børge O. Nielsen.

Maskinbladet har kontaktet formanden for Horsens Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Hans Bang Hansen, der i øvrigt er tidligere formand for den lokale landboforening og tidligere viceformand i Danske Landboforeninger.

Han ønsker dog først at udtale sig, når sagen har været drøftet i udvalget.