Abonnementsartikel

11 fra LandboUngdom tager til Marokko for at undervise landbrugselever i praktiske kurser.

Projektet er et samarbejde om at udvikle og styrke landbrugsfærdigheder og sociale kompetencer hos unge på landet i Danmark og Marokko.

Samarbejdet spirede frem i 2008 efter en henvendelse fra den danske ambassade i Marok-ko, der søgte en forening med erfaring i kurser for unge landboere. Det blev til projekt mellem LandboUngdom (LU) og Maison Familiale Rurale (MFR), der tæller 12 landbrugsskoler for svagtstillede unge i Marokko. 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Projektets formål er at øge de unges jobmuligheder i landzonerne, træne deres sociale færdigheder, højne deres forståelse for andre kulturer og udbygge deres netværker med større vidensdeling i landbruget til følge. 

Fra klovpleje til svejsning

Et hold marokkanske landbrugsskolelærere har tidligere besøgt Danmark for sammen med LandboUngdom at planlægge fire workshop, der skal afholdes i Marokko i denne uge.

De danske unge har planlagt, skaffet undervisningsmaterialer og skal afholde kurser i: Svejsning, motor & mekanik, ko & klovpleje samt business-management.

Håbet er, at de praktiske kurser vil blive en succes og indgå i MFR-skolernes uddannelse, hvor ældre elever kan afholde workshops for 1. års elever og derved styrke deres egne evner og sikre en fortsat vidensdeling.

LandboUngdom arbejder også på at starte en ERFA-gruppe op for de unge etablerede landmænd i Marokko.