Lyt til artiklen:

Planlæg næste års vanding

00:00
Hastighed: ???x
02:14

Har du vandingskapacitet til næste sæson? Med marker, der ligner mudderpøle eller står under vand, er mangel på vand naturligt nok ikke det, tankerne leder hen til.

Meteorologer har ad flere omgange påpeget, at det danske vejr i højere grad bliver præget af perioder med langvarige og stabile vejrsystemer, der bider sig fast. Enten som vi i år så det med en tør forsommer og efterfølgende rekordregn, eller i andre kombinationer, hvor nedbøren bliver meget ujævnt fordelt, og som der skal tages forbehold for.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ender vi med en gentagelse af 2023 med tørt forår og en tør forsommer er det oplagt at tænke sin vandingskapacitet endnu mere ind i afgrødesammensætningen for at optimere vandingskapaciteten.

Hvis man vælger afgrøder, der bedre kan tilpasse sig og kræver mindre mængde vand, kan det forbedre udbytter og minimere risikoen for tørkeskader.

Vandingen begynder typisk, når halvdelen af den plantetilgængelige vandmængde er brugt, men følsomheden i planterne er ikke den samme over hele vækstsæsonen.

Kerne- og frøafgrøder er særligt følsomme ved blomstring og kernedannelse, mens andre afgrøder stort set har samme tørkefølsomhed gennem hele vækstperioden.

Derved vil tørkeunderskud være forskelligt for forskellige afgrøder, og vandingen skal også prioriteres derefter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En god tommelfingerregel er, at planter i blomstringsfasen skal være godt forsynet med vand, og her er vinterraps den første afgrøde, der skal have vand.

For at kunne vande, skal der være styr på tilladelser. Det er vigtigt at få indberettet forbrugte vandmængder, når året er omme og det er vigtigt, at tilladelserne bliver fornyet.

Der har været eksempler på bøder og træk i støtte, når en kontrol afslører, at registreringerne ikke er på plads.

Alt i alt bliver vanding og adgang til vand mere aktuelt, når nedbøren lader vente på sig over længere perioder. Derfor bliver det endnu mere afgørende at tænke jordtyper og afgrøder ind for at være sikker på, at vand er tilgængeligt på de rette tidspunkter.