Christoffer Johansson har netop indviet sit spritnye staldanlæg, der skal udvide besætningen fra 280 til 730 køer.

Den skånske landmand Christoffer Johansson tror på, at de svenske forbrugerne også vil drikke mælk i fremtiden. Han har derfor satset stort og investeret i nyt staldanlæg og udvidelse af besætningen fra 280 til 730 køer.

Staldanlægget har kostet godt 40 millioner svenske kroner, eller hvad der svarer til omkring 28,5 millioner danske kroner, og omfatter en sengebåsestald, en karrusel-malkestald, to siloer og en gyllebeholder.

citat start

Mit primære mål med at bygge nyt er, at køerne skal holde noget længere

Christoffer Johansson, mælkeproducent

citat slut

Det første spadestik blev taget i slutningen af september 2018, og byggeriet stod færdigt i starten af november.

- Mit primære mål med at bygge nyt er, at køerne skal holde noget længere, siger Christoffer Johansson, der mener, at køernes holdbarhed generelt er alt for lav, og det går ud over økonomien.

Han er anden generation på gården, Vankiva Gård, der ligger lidt uden for Hässleholm i Skåne

Christoffers far, Hans Johansson, kom til gården i 1974, hvor han startede som forpagter af gården, som han drev sammen med sine to brødre. Dengang var der 80 køer i bindestald.

Siden 2014 har gården været drevet alene af Hans Johansson og sønnen Christoffer Johansson, der skal overtage gården.

Overtagelsen sker ved et glidende generationsskifte, som faren og sønnen arbejder på at få finansieret og gennemført.

Logistik og ko-komfort er i højsædet

Christoffer Johansson har selv været meget involveret i byggeprojektet, og fokus har især været på logistikken og ko-komforten.

Løsdriftsstalden er opdelt i fire staldafsnit, så det er muligt at lave holdopdeling af dyrene. Der er latex-madrasser i køernes sengebåse, der strøs med fiber.

Der er der opsat kraftfoderautomater til individuel fodring efter ydelse, og stalden er oplyst døgnet rundt med LED-lys, der både kan levere besætningslys, arbejdslys og natlys.

På returgangen, som køerne passerer efter malkning, er der placeret et klovbad. I forlængelse af malkestalden, er der lavet et kælvningsafsnit med otte separate kælvningsbokse og fire afsnit med dybstrøelse.

Det er André Carlberg, som er konsulent hos Dan Egtved, der har leveret al inventar, mens DeLaval har leveret malkekarrusel, kraftfoderautomater, gødningsskraber og belysning.

Rolig malkning med karrusel

Christoffer gjorde sig mange overvejelser omkring valg af malkesystem, der var udgangspunkt for resten af byggeriet.

Han har fravalgt både robotter og konventionel malkestald.

- Jeg vil ikke risikere at skulle reagere på alarmer fra malkerobotter dag og nat, siger Christoffer Johansson, der i stedet valgte en karrusel med plads til 50 køer.

- En malkekarrusel giver en rolig malkning, fordi køerne kommer ind i et jævnt flow, i modsætning til en konventionel malkestald, hvor man malker efter alle "ind/alle ud"-princippet, siger Christoffer Johansson.

- Derudover kan vi opnå en meget høj kapacitet med karrusellen. Lige nu malker vi 140 køer i timen, men målet er 200, tilføjer han.

Malkekarrusellen er fra DeLaval, og det er ikke tilfældigt, at valget faldt på dem.

- Vi er afhængige af, at malkeanlægget virker og DeLaval har mange forhandlere i Sverige og dermed et stort service-backup, hvis noget går i stykker, siger Christoffer Johansson.

Vej i vejen

Byggeriet har været ti år undervejs, fra de første planer om udvidelse af den eksisterende stald, til der nu står et spritnyt staldanlæg med plads til 730 malkekøer.

Den oprindelige plan var at bygge en ny stald i forlængelse med den gamle, men byggeriet kom for tæt på den store landevej, som går forbi ejendommen, og derfor satte den svenske transportstyrelse en stopper for projektet.

Løsningen blev derfor at bygge et helt nyt staldanlæg på den anden side af vejen på en 23.000 kvadratmeter stor byggegrund.

Men mens malkekøerne befinder sig i det nye staldanlæg, så er kalve og ungdyr stadig på den gamle gård. Det betyder, at de ansatte på gården dagligt skal krydse både vej og togbane, når dyr og foder skal fragtes frem og tilbage mellem de to gårde.

Næste step er derfor at bygge en ny kalvestald og dernæst en kviestald ved det nye staldanlæg, så driften samles på den ene side af vejen, fortæller Christoffer Johansson.

På sigt skal der også investeres i nye plansiloer, der ligesom kalve og ungdyr, indtil videre er placeret på den modsatte side af vejen.

Selvom besætningen endnu ikke er oppe på fuld størrelse, så er Christoffer Johansson ikke færdig med at udvide.

- Malkekarrusellen har kapacitet til det dobbelte antal køer, og stalden er placeret, så det er muligt at bygge en stald mere ved siden af den anden, siger han.