Husk at få optimeret foderet med de nye kornanalyser.

DLG's analyser af høsten for 2019 viser højere udbytter, mindre protein og stort set det samme fosfor som i 2018.

I 2018 gav tørken et mindre udbytte, men til gengæld et meget højere proteinholdet. Nu viser de foreløbige resultater fra DLG's kornanalyser af høsten 2019, at vi er tilbage til et mere normalt niveau af næringsstoffer.

- Høsten 2019 har givet højere udbytter, hvilket betyder, at den samme mængde gødning, som er normen bliver fortyndet og dermed falder proteinindholdet i kornet. Vores kornanalyser viser da også 5-8 procent mindre protein i årets høst i forhold til 2018. Det svarer til, at proteinniveauet generelt er 0,5-1,0 procentpoint lavere end i 2018, siger Jacob Dall, fagansvarlig for svin i Vilofoss. Med til historien hører, at 2018 var et atypisk år med tørke og opkoncentrering af protein i kernerne. Indholdet af protein i kornet her i 2019 er mere normalt. Analyseresultaterne for korn høstet i år minder derfor mere om 2017, hvor danske landmænd for første gang i mange år øgede proteinindholdet mærkbart grundet landbrugspakken, forklarer Jacob Dall.

Der er lavet mellem 18 til 30 analyser af hver kornart, og alle dele af landet er repræsenteret. Hveden lander 0,7 procentpoint lavere i protein end sidste år, og vårbyggen ligger 1,0 procentpoint lavere end i 2018. Beregnet ud fra en tørstofprocent på 15.

Pas på underforsyning af protein

Jacob Dall siger, at det lavere proteinindhold i kornet betyder, at landets svineproducenter skal være opmærksomme på ikke at underforsyne grisene. Derfor skal mængden af andre proteinkilder øges.

- Hvis der er en procent mindre protein i kornet, skal landmanden reducere korndelen med to procentenheder og tilsvarende øge andelen af sojaskrå for at opnå samme råproteinindhold i svinefoderet. Tilpasningen tager ikke højde for indholdet af de enkelte aminosyrer, så en langsigtet løsning skal omfatte en tilpasning af mineralblanding eller tilskudsfoder, siger Jacob Dall.

Med hensyn til fosfor, så har de seneste analyser vist, at fosfor-niveauet ikke har ændret sig væsentligt fra 2018. Den er således stadig lavere en i 2017, og derfor anbefaler han ikke at reducere i andelen af mineralsk fosfor i svinefoderblandingerne, siger Jacob Dall. De første analyser indikerede et højere fosforindhold, men i efter 40 prøver ligger niveauet tæt på sidste års niveau.

Indholdet af energi og foderenheder i hvede med 15 procent vand er stortset uændret i forhold til 2018, men i vårbyg er energiindholdet faldet og er et til to foderenheder lavere per 100 kg byg.