I et notat skriver Svineproduktion.dk, at de foreløbige resultater fra vinterbyg viser et fald på 0,6 procentenhed råprotein og et fald i fosforindholdet på 0,1 gram pr. kg, i forhold til sidste år.

Derfor er det vigtigt at holde styr på kornanalyser og mængder, samt at få genberegnet foderrecepterne, hvis du er hjemmeblander. Kornet udgør helt op til 80% af et svinefoder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anders Hedegaard, fagchef hos fra Nutrimin skriver, at der er høstet rigtig meget byg af en rigtig fin kvalitet, men at det måske en byg med et råproteinniveau under middel. Samtidig forventer han at på grund af prisen på rug, så vil vi se mere rug, som jo naturligt har et lavere indhold af råprotein end de andre kornarter. Alt andet lige vil foderrecepter formentlig komme til at trække mere soja.

- En tommelfingerregel siger, at hvis der mangler bare to procent råprotein i et slagtesvinefoder, så havner tilvæksten og fodereffektiviteten måske fem procent ringere, end forventet. Omregnet til dækningsbidraget på et slagtesvin vil vi således, med det aktuelle foder/flæsk bytteforhold og alt andet lige, miste det, der svarer til en 10-15 kroner pr gris. Det er vel nok værd at bukke sig efter, skriver Anders Hedegaard i Nutrimins Nyhedsbrev.