Delt gødskning, en vurdering af udbyttepotentiale samt betingelser i vækstsæsonen giver mulighed for kvælstofgødskning tæt på optimum i vårbyg og vinterhvede.

I den kommende sæson kan der gødes efter økonomisk optimum. Denne tilladte kvælstofmængde er dog en simpel gennemsnitsbetragtning, som ikke tager højde for forskelle mellem ejendomme og dyrkningsår med mere. Hvis kvælstofkvoten udnyttes fuldt ud, vil nogle stadig give for lidt, og andre vil give for meget. Derfor er vi nødt til at vurdere kvælstofbehovet i det enkelte år og i den enkelte mark. Med sensorteknologi kan vi også vurdere behovet og tildele kvælstof varieret over større eller mindre dele af marken.

Traditionelt har man bestemt kvælstofmængden ud fra en historisk forventning til udbytte og ud fra en forventning til kvælstofmineralisering fra jorden baseret på forfrugtshistorie og tidligere anvendelse af organisk gødning. Om man rammer økonomisk optimum med denne metode må oftere tilskrives held end forstand. Ofte rammes 30-50 kg N eller mere ved siden af. Ved at måle optaget af kvælstof i afgrøden i vækstsæsonen kan der gives væsentligt mere kvalificerede bud.

... vi er nødt til at vurdere kvælstofbehovet i det enkelte år og i den enkelte mark...

Planter er i bund og grund solfangere, der omdanner sollyset til kemisk energi lagret i stivelse, sukker, olie, fedt og en række andre forbindelser. Mængden af indstrålet energi kan stilistisk beskrives som vist med figur 1. I vintermånederne er indstrålingen lav og i sommermånederne høj. Indstrålingen pr dag er bestemt af lysintensiteten, altså hvor højt solen står på himlen, men også af dagslængden. Ved at tildele kvælstof ad flere gange på de rigtige tidspunkter kan mængden af opfanget lys maksimeres. Tidlig tildeling af kvælstof kan give en hurtig udvikling af bladmasse, så optagelsen af lys kommer hurtigt i gang. Sene tildelinger holder bladmassen grøn og forlænger den periode, hvor lyset kan opfanges.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind