Den første gødning er tildelt parcellerne i Vinterhvede Cup´en, hvor seks hold dyster om det højeste nettoudbytte vinterhvede.

I denne sæson, 2016, følger Agro Vinterhvede Cup-konkurrencen frem mod høst. En konkurrence, hvor seks forskellige hold dyster om at lave det højeste nettoudbytte i vinterhvede til foder, korrigeret for proteinindhold. Den første artikel "Godt købmandskab også i fokus" i denne serie blev bragt tilbage i november 2015, hvor sortsvalg og ukrudtbekæmpelse blandt andet var i fokus.

Blødstrået sort

- Vores strategi går ud på at tildele 50 kg kvælstof ved vækststart og herefter vente til ultimo april med resten af mængden (140 kg kvælstof), fortæller planterådgiver Henning Frostholm, Heden og Fjorden og tilføjer:

- Sorten Mariboss er en lidt blødstrået sort, og der skal derfor ikke tildeles for meget kvælstof ved vækststart, da det godt kan give mere lejesæd. Mariboss udvikler sig ikke så hurtigt og kan sagtens vente på det sidste kvælstof. Vi satser på et højt udbytte og tror ikke, at et eventuelt højere proteinindhold ved en tretildeling af kvælstoffet vil kunne betale for de ekstra udbringningsomkostninger.

Tredeling skal øge proteinindholdet

- Selv om jordprøverne viser fornuftige tal for kalium og fosfor, så mener vi, at det er mest reelt, at der anvendes en grundgødning, som i rimelig omfang erstatter det, som vi forventer at afgrøden fjerner, fortæller planteavlskonsulent Jakob Nikolajsen, Lemvigegnens Landboforening og fortsætter:

- Ved at anvende 400 kg NPKS 0-4-21-4 får vi hele mængden af fosfor og kalium ud fra vækststart. Samtidig får vi 16 kg svovl tilført, også fra vækststart.

De har valgt at bruge NS 27-4 som kvælstofgødning, da det er en gødning, som bruges i stor udstrækning her på egnen, forklarer han.

- Vi ønsker at starte væksten op i første halvdel af marts med 30 procent af kvælstofmængden. Marken har ikke modtaget husdyrgødning i årene forud, så der skal en lidt større mængde til end normalt. Til gengæld skal der også holdes lidt igen, så vi med gødningsstrategien prøver bedst muligt at modvirke lejesæd, fortæller Jakob Nikolajsen og tilføjer:

- Ultimo april kommer 50 procent af kvælstoffet som hovedtildelingen. De sidste 20 procent tildeles medio maj, og de er tænkt som en tildeling, som skal være med til at øge proteinindholdet i kornet, uden at den sene tildeling går ud over udbyttepotentialet.

Går efter høje udbytter

- Vi satser ikke på i gødningsstrategien at lave decideret protein, men vil selvfølgelig udnytte alle 190 kg kvælstof og forhåbentlig høste høje udbytter, forklarer Allan Kamp, Vestjyllands Andel og tilføjer:

- Vi tildeler 70 kg kvælstof primo marts og 111 kg kvælstof medio april, og vi har givet 9 kg kvælstof allerede i efteråret.

Øget protein

- Vi vælger tredeling af hensyn til lejesæd og et ønske om øget protein i kernen, fortæller Sten Sudergaard, DLG planteavl. ?