Abonnementsartikel

Ud fra ugentlige målinger af kvælstofoptaget i vinterhvede tilbyder Yara landmænd og konsulenter en gratis service om gødskning. Det nye tiltag hedder Yara N-Barometer, der er en tostjernet nyhed på Agromek. Yara N-Barometer går ud på, at Yara måler kvælstofoptaget i vinterhvede på forsøgsparceller, der får varierende mængder af kvælstofgødning fra 0 til 300 kg pr. hektar. Ud fra den aktuelle kvælstofoptagelse giver Yara anbefalinger om den efterfølgende kvælstoftildeling. Målingerne foregår med en håndholdt Yara N-Sensor, som er en tro kopi af den traktormonterede N-Sensor. N-Sensoren måler refleksioner og biomasse i vinterhveden, og ud fra disse målinger kan Yara estimere kvælstofoptaget.

Yara Danmark Gødning A/S, standnr. D3346