Salg af landbrugs og naturarealer ved Rind Enge, Heltzen Pumpelag & Enge og Skals Å i Viborg Kommune.

Landbrugsstyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at de udbyder 253 ha vådområde til salg, beliggende på tre lokaliteter hhv. nord og øst for Viborg. Arealerne indgår i vådområdeprojekterne Skals Å, Rind Enge samt Heltzen Pumpelag.

Derudover udbyder de også cirka 73 ha landbrugsjord. Arealerne er både omdriftsjord og permanente græsarealer, og de er beliggende mellem Skals og Løgstrup.