Lyt til artiklen:

Åbent for ansøgning til minivådområder

00:00
Hastighed: ???x
02:11

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort udpegningskortet for minivådområdeordningen, der viser, hvor lodsejere kan søge tilskud til at etablere minivådområder i 2024.

Næste ansøgningsrunde åbner i juni 2024. Man kan finde det nye udpegningskort på MiljøGIS under fanen "minivådområder", skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kortet hedder 'Minivådområdekort 2024, før høring'.

Find kortet på MiljøGIS

Det er Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, der har leveret datagrundlaget til udpegningskortet.

- Bemærk, at udpegningskortet er sendt i høring, og vi tager forbehold for mindre ændringer. Vil du søge tilskud til at etablere et minivådområde på et areal udpeget til kommunalt vådområde? På udpegningskortet kan du også se arealer, der er reserveret til de større, kommunale vådområdeprojekter, skriver Landbrugsstyrelsen.

Far og søn opsamler kvælstof i vådområder

Se også:

Far og søn opsamler kvælstof i vådområder

Det er arealer klassificeret som 'opland til lavbund i ådal' og bliver i kortet vist som:Betinget egnet (lysegrøn)Betinget potentielt egnet (lysegul).

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis du som lodsejer ønsker at søge om tilskud til at etablere et minivådområde i 2024 på et areal, der er markeret som 'betinget egnet' eller 'betinget potentielt egnet' i vores udpegningskort, så kan du eller din udtagningskonsulent lige nu anmode din kommune om, at de frigiver arealet, skriver Landbrugsstyrelsen.

Kommunen skal senest den 19. april 2024 oplyse til Landbrugsstyrelsen, om arealet kan bruges til et minivådområde.

Styrelsen anbefaler, at lodsejerne hurtigst muligt sender deres anmodning til kommunen, som herefter vurderer sagen, og tager stilling til, om et minivådområde vil være et bedre virkemiddel på det specifikke areal end et stort vådområde.

Man kan læse mere om proceduren for frigivelse af arealer i vores faktaark.

Større gulerod ved anlægning af minivådområde

Se også:

Større gulerod ved anlægning af minivådområde