Firmaet Ag Precision tilbyder nu udstyr til at skaffe mere viden om jorden - grundlaget for det gode udbytte. Det giver et bedre beslutningsgrundlag i samspil med udbyttekort.

Firmaet AG Precision lancerede på Landsskuet en nyhed, der er tænkt som et supplerende værktøj til de mere og mere udbredte udbyttekort.

- Mange landmænd betaler for avanceret måleudstyr på deres maskiner i form af eksempelvis NIR-sensorer, udbyttemålere og biomassesensorer, men vi ved ikke ret meget om jorden, og det er der, det hele starter, siger Anders Stefansen, der er indehaver af Ag Precision, som er dansk importør af maskinen iScan fra Veris Tech og Ag Leader.

Maskinen måler via elektroniske impulser jordens tekstur, det vil sige eksempelvis ler, sand og muld. Og en anden sensor arbejder i jorden og måler jordens biomasse.

Monteres på redskab

En del af iScan kan monteres direkte på et redskab som for eksempel en harve, så jorden kan blive analyseret, mens man alligevel foretager et arbejde i marken.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Man behøver således ikke at køre en særskilt tur med iScan for at få dannet et kort over marken. Men man kan selvfølgelig også spænde den efter en ATV eller en UTV og så køre særskilt med den, fortæller Anders Stefansen.

De opsamlede data indsendes, og der kommer derefter et markkort retur med de mange informationer om jorden.

Bedre beslutninger

Når man har udbyttemåler på eksempelvis mejetærskere, kan man danne et udbyttekort, som kan danne grundlag for at differentiere eksempelvis gødningstildelingen i forhold til forskellige udbytteforhold.

- Men det er et generaliseret beslutningsgrundlag, for vi ved ikke, hvorfor en afgrøde står godt nogle steder på marken og skidt andre steder. Markkortet, der dannes med iScan, er et ekstra værktøj til at træffe beslutninger, når det køres sammen med eksempelvis et udbyttekortene, siger Anders Stefansen.

Dermed mener han, at iScan bidrager til et mere kvalificeret beslutningsgrundlag til for eksempel at omfordele gødning på en mark.

Også RTK

iScan har sin egen GPS-enhed, som sender data trådløst til en tablet i traktorens førerhus.

- Og hvis man ønske højpræcisionssignaler, RTK, kan det også lade sig gøre, for iScan kan forsynes med traktorens GPS-signal, fortæller Anders Stefansen.

Han ser iScan som en oplagt anskaffelse for maskinstationer, maskinfællesskaber og landboforeninger.

- Men det vil også være et nyttigt redskab at bruge, før man køber jord, eller hvis man dyrker højværdiafgrøder i en rotation, hvor der går mange år mellem hver gang, man råder over en mark, siger Anders Stefansen.

iScan er den mindste løsning fra producenten Veris Technologies, som har både større og mere avancerede modeller i programmet. De er dog endnu ikke efterspurgt i Danmark.