Automatisk oplæsning:

- Vi skal flytte os, tænke nyt og tjene penge på udviklingen

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Til generalforsamling i Landboforeningen Midtjylland var både klima, vandmiljø og landbrugsudspil fokuspunkter.

- Tal klimadagsordenen op, lyt til de muligheder, der byder sig, og lyt til de unge. Når det er sagt, gælder det om at se forretning, og om hvordan vi kommer til at tjene penge på den udvikling, vi skal igennem. Når dele af befolkningen efterspørger økologi, plantebaserede fødevarer eller lokalt producerede fødevarer uden brug af soja fra Sydamerika, skal vi ikke afvise dem. Vi skal producere lige nøjagtig det, forbrugerne efterspørger, og vi skal fortsat hjælpe til med at produktudvikle.

Sådan sagde næstformand Mads Niær Kristensen i beretningen, da Landboforeningen Midtjylland holdt generalforsamling torsdag den 17. juni. Godt 40 medlemmer havde trodset både varme og landskamp og var mødt op til en aften, der ud over klima handlede om vandmiljø og landbrugsudspil.

Det meddeler Landboforeningen Midtjylland i en pressemeddelelse.

Lokal tilgang til Hjarbæk Fjord

Hjarbæk Fjord har været i dårlig økologisk tilstand i mange år på trods af et stigende krav om at reducere udledningen af kvælstof. Det kom formand Frede Lundgaard Madsen ind på i beretningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vandmiljøplan 2 udløber med udgangen af 2021, og vi må indrømme, at vi ikke er i mål med reduktionen af kvælstof i forhold til målsætningen. Det er ikke, fordi vi landmænd ikke har gjort en ihærdig indsats. Vi har sået rigtig mange efterafgrøder, vi har implementeret ny teknologi alle de steder, det har været muligt, og vi har lavet mange minivådområder - men den ordinerede medicin har ikke virket, fastslog Frede Lundgaard Madsen.

Seges har udarbejdet fjord- og oplandsanalyser for Hjarbæk Fjord, som tydeliggør problemstillingerne i fjorden. Det kræver en lokal indsats at komme i mål.

- Hvis vi gør, som vi plejer, får vi mere af det, vi plejer. Det, vi har gjort igennem mange år, har ikke været nok til at få Hjarbæk Fjord i god økologisk tilstand. Derfor vil vi organisere arbejdet og finde en lokal tilgang sammen med alle de interessenter, der er i området. Vi arbejder på at få Hjarbæk Fjord i god økologisk tilstand gennem lokalforankret vandplanlægning, pointerede han.

Vi skal flytte os

I beretningen kom formanden også ind på klimaloven, landbrugsudspillet og den transformation, dansk landbrug skal igennem.

- Vi skal i fællesskab tale vores erhverv op, styrke det vi er gode til og tale om det, vi arbejder på at blive bedre til. Vi skal fortælle om vores visioner og fremtidsplaner, og vi skal flytte os, akkurat som vi altid har gjort. Vi ved godt, at alle ikke har lige muskler at spille med, og at man ikke bare omstiller sig fra den ene dag til den anden. Derfor skal vi også have en motorvej med plads til flere hastigheder og biltyper, understregede Frede Lundgaard Madsen.

Valg til bestyrelsen

På generalforsamling blev Frede Lundgaard Madsen genvalgt som formand. Asmus Klith Forum blev valgt ind i bestyrelsen. Han overtog posten efter Solveig Littrup K. Forum, der ikke genopstille. Susanne Jacobsen og Jakob Adler blev valgt som suppleanter.