LandboSyd og Knud Jeppesen leverer ifølge advokat med speciale i EU-ret faglig dokumentation til Agerskovgruppens retssag for, at det EU-retlige "forureneren-betaler-princippet" er overtrådt.

- Efter min juridiske vurdering strider det mod EU-rettens "forureneren-betaler-princip" at foretage indgreb mod landbruget med henblik på at rydde op efter udledninger fra kommunale renseanlæg.

Sådan udtaler advokat Sønderby Christensen, som har stævnet staten på vegne af Agerskovgruppen i anledning af de krav, som landbruget i disse dage mødes med, og som tvinger fødevareproduktionen ned.

Han henviser til to notater fra LandboSyd, som hans klient har modtaget, og som konkluderer, at landbruget - på grund af den måde som udledningen fra landbruget beregnes på - stilles til regnskab for kommunernes udledninger.

Notaterne fra LandboSyd konkluderer blandt andet:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

"Landmændene stilles til regnskab for udledning, som foretages af det offentlige selv."

I notaterne forklares, årsagen er den måde man beregner landbrugets udledning på.

- Det er meget vigtigt nyt i det juridiske opgør med retsstridige efterafgrødekrav at opnå denne faglige viden. Det er efter min juridiske vurdering evident, at man ikke kan sende regningen til landbruget for det offentliges overløb. At bevise denne sammenhæng inviterer til den juridisk sensationelle konklusion, at staten allerede ved at tillade kommunerne at udlede på landbrugets regning overtræder EU-retten, slutter advokaten.