Masser af ny skov er på vej i Danmark. Landbrugsstyrelsen har fordelt 45 millioner kroner mellem 248 lodsejere, som er klar til at plante ny skov på deres private jord.

Snart bliver Danmark lidt grønnere set fra oven. 248 private lodsejere har nemlig fået tilskud til at plante ny skov på privat jord.

Puljen var oprindeligt på 35 millioner kroner, men som en del af den nye aftale om kvælstofindsatsen i 2020, blev der tilført 15 millioner kroner ekstra til ordningen. Af de ekstra midler, som blev sat af til puljen, blev 10 millioner kroner fordelt, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Der har været stor interesse for at få tilskud til at plante ny skov i år ? derfor er vi glade for, at vi også kan give over 90 procent af alle ansøgere et ja til tilskud. Vi fik ekstra penge i år, så endnu flere lodsejere kan komme i gang med at plante ny skov. I år har alle, der opfylder kravene og er støtteberettigede, fået tilsagn, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

279 ansøgninger

Landbrugsstyrelsen modtog 279 ansøgninger til privat skovrejsning i 2019. 25 har fået afslag, da de ikke lever op til kriterierne for støtte.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Enkelte af de 279 lodsejere, som har ansøgt om at få tilskud til at plante ny skov, får først svar i løbet af de kommende to uger. Det skyldes, at der stadig afventes høringssvar fra lodsejeren, og at der i enkelte tilfælde er konstateret IT-fejl i forbindelse med, at afgørelse er blevet sendt ud.

I 2018 fik 184 ansøgere tilsagn til privat skovrejsning. Det er muligt at søge om tilskud til privat skovrejsning igen den 1. juli 2020, hvor ansøgningsrunden åbner.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande, på privatejede landbrugsarealer.