Udlån til landbruget fylder lidt mindre i Realkredit Danmarks 2019-regnskab end i 2018.

Realkredit Danmarks udlån til landbrug faldt en smule fra 46,8 milliarder kroner i 2018 til 45,9 milliarder kroner i 2019.

I forhold til realkreditselskabets samlede udlån er der også tale om et fald i landbrugets andel af det samlede udlån, nemlig fra 5,86 til 5,70 procent af det samlede udlån, som ved udgangen af 2019 udgjorde 805,3 milliarder kroner.

I sin netop offentliggjorte årsrapport betegner selskabet i øvrigt landbruget som en risikabel branche og oplyser, at ajourføring og præciseringer i de statistiske tabsmodeller, som anvendes til at beregne forventede kredittab, har ført til større nedskrivninger.

Tilfredsstillende

Årets resultat i Realkredit Danmark blev 4,396 milliarder kroner mod et resultat på 4,649 milliarder kroner i 2018. Det er et resultat, som administrerende direktør Carsten Nøddebo betegner som tilfredsstillende i et år, der var præget af høj konverteringsaktivitet, men også øgede nedskrivninger på udlån.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han fastslår dog, at den underliggende kreditkvalitet fortsat er solid.

Realkredit Danmark konstaterer i sin årsrapport, at landbruget i modsætning til i 2018 nød godt af meget favorable forhold i 2019, og at de generelle forhold for erhvervet generelt var gode i 2019.

Og forventningen er, at 2020 også vil byde på stabile mælkepriser og høje svinepriser, men at det våde efterår og den våde vinter vil nødvendiggøre omsåning af en del vinterafgrøder.