SLF holder møde med Fødevareminister Mogens Jensen og Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild på Agerskov Kro.

Mandag 3. februar kl. 19 har de Syd- og Sønderjyske landboorganisationer møde med Fødevareminister Mogens Jensen og Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild på Agerskov Kro, skriver SLF i en pressemeddelelse.

- Det er en oplagt chance for at spørge ministeren om aktuelle politiske forhold, som påvirker vores hverdag, siger bestyrelsesmedlem i SLF - Sønderjysk Landboforening, Søren Laustsen.

- Jeg vil spørge, om han nu har en klar plan, der kan sikre, at vådområdeindsatsen kommer op i omdrejninger, og at vi landmænd kan komme videre med at etablere minivådområder på vores bedrifter.

Vådområdeindsatsen skal op i omdrejninger

Etableringen af vådområder med efterfølgende reduktion af kvælstofudvaskningen er en vigtig betingelse, for at vi kan fastholde de gødningsnormer vi fik i Landbrugspakken, og som er så afgørende for, at vi kan producere korn af høj kvalitet. Søren Laustsen fortsætter:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Derfor er det rigtig ærgerligt, at vådområdeindsatsen er blevet så uhyggelig kompliceret organiseret, at mange forhold bremser processen. Egentlig er det måske forståeligt nok, når det er et komplekst samarbejde mellem Miljøministeriet, Landbrugsstyrelsen, kommunerne, landboorganisationerne og den enkelte lodsejer, der skal falde i hak for at processen ruller derudaf.

Det er mange parter, der skal arbejde sammen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der ligger en helt nødvendig og knivskarp projekt- og køreplan med indsatser, tidsplan, milepæle og ressourceallokering bag indsatsen. Eller om det hele blot er meldt ud fra Christiansborg uden tanke for, hvad der kræves af alle involverede parter for at gennemføre vådområdeindsatsen.

- Jeg håber, at ministeren kan give et positivt svar, så tingene komme op i omdrejninger fra nu af, siger Søren Laustsen fra SLF.

Udfordringer med proteinindhold

Esben Skøtt, der også er bestyrelsesmedlem i SLF og svineproducent tilføjer, at han også er ganske bekymret for fremtiden, hvor den næste Vandplanperiode træder i kraft fra 1. januar 2021. Her er der lagt op til, at vi landmænd bliver mødt med yderligere reduktionskrav vedr. kvælstof.

- Jeg er bekymret for, om det kommer til at betyde reduceret gødningsnorm igen, så jeg ikke kan producere korn med tilstrækkeligt proteinindhold til mine grise. Konsekvensen bliver mere import af soja fra Sydamerika med ringere økonomi og øget klimabelastning til følge. Jeg vil spørge ministeren, hvordan han ser på denne problemstilling, slutter Esben Skøtt.